Coordinator Leonie Baas. Foto: Odensehuis Emmen

Een plek waar mensen met (beginnende) dementie en/of hun mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen: het bestaat sinds maandag in Emmen. Het nieuw geopende Odensehuis wil ervoor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk, met ondersteuning van mantelzorgers, zelfstandig kunnen functioneren en deelnemen aan de samenleving.

Het Odensehuis is qua opzet gebaseerd op het gelijknamige fenomeen in Groningen. De ontmoetingsplek draait daar al negen jaar en trekt dagelijks gemiddeld dertig bezoekers. Coördinator Leonie Baas heeft van tevoren gesprekken gevoerd met huisartsen en casemanagers dementie om te kijken of een Odensehuis in Emmen een toegevoegde waarde had. „De vele enthousiaste reacties hebben mij zeer gemotiveerd om het hier ook daadwerkelijk te initiëren”, vertelt ze.

Nieuws

menu