Of de gemeenteraad van Hoogeveen maar even wil tekenen voor de financiële koers van B en W. 'Dit kan echt niet', zegt hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring

Hoogeveen wil een strategische conferentie houden over gezamenlijk leiderschap om weer financieel gezond te worden Foto: André Weima

Om de financiële problemen in Hoogeveen de komende jaren het hoofd te bieden wil een werkgroep dat de gemeenteraad, achter gesloten deuren, een ‘startverklaring’ ondertekent. ,,Dit kan echt niet’’, meent hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring.

Hoogeveen staat er financieel beroerd voor. De gemeente wil dit jaar in totaal 8 miljoen euro bezuinigen om de ergste nood te lenigen en weer een kleine buffer op te bouwen. Maar ook de jaren erna is nog veel werk aan de winkel om de boel weer op orde te krijgen.

Afgelopen vrijdag zouden raad en college elkaar treffen op een zogeheten ‘strategische conferentie’ in het raadhuis. Een besloten bijeenkomst waar ook de algemeen directeur van de ambtelijke samenwerkingsorganisatie zou aanschuiven.

Vanwege de corona-uitbraak en -maatregelen ging die bijeenkomst niet door. Deze krant heeft echter de hand kunnen leggen op de inhoud en bedoeling van die sessie.

‘Leiderschap in gezamenlijkheid’

Onder de noemer Leiderschap met Tegenwind wil de gemeente, samen met de raad, ‘visie en moed vinden om moeilijke beslissingen te nemen in pittige tijden’. ,,Leiderschap in gezamenlijkheid is daarbij een belangrijke voorwaarde’’, stelt een werkgroep die de bijeenkomst heeft voorbereid.

Die werkgroep bestaat uit wethouder Jacob van der Heide (Financiën), twee topambtenaren, de griffier, drie raadsleden (CDA, VVD en D66) en een communicatieadviseur. Daarmee is de samenstelling breder dan gewoonlijk, wanneer alleen het college de bijeenkomst voorbereidt.

Om alle neuzen vooraf in dezelfde richting te krijgen wil de werkgroep de individuele raads- en collegeleden een ‘startverklaring’ laten ondertekenen. ,,Om zo met vertrouwen de uitdaging aan te gaan, vanuit het collectief belang voor Hoogeveen’’, staat in de uitnodiging aan de raad.

Huiswerk

Voorafgaand aan de strategische conferentie hadden alle betrokkenen ook al huiswerk meegekregen. Raadsleden moesten aangeven wat nodig is om uit het financiële moeras te komen en hoe een ieder hier persoonlijk aan gaat bijdragen.

Daarnaast werd van fractievoorzitters verlangd om via een ‘statement’ binnen drie minuten uiteen te zetten hoe zijn of haar fractie daar in de praktijk invulling aan gaat geven.

Deze krant heeft de documenten voorgelegd aan enkele deskundigen en oud-politici. Ze zijn allen zeer verbaasd over deze gang van zaken en vinden het slecht voor het democratische proces en de politieke en bestuurlijke openheid en transparantie.

‘Niet tekenen!’

,,Dit kan echt niet’’, meent Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Dit gaat meerdere stappen te ver en hoort gewoon niet in een politiek/bestuurlijk proces waar raad en college hun eigen rol hebben. Als ik raadslid was, wist ik het wel: niet tekenen!’’

Volgens hem hebben college en gemeenteraad elk hun verantwoordelijkheid. ,,We hanteren een duaal systeem. De raad moet autonoom een positie in kunnen nemen en zijn opstelling in een openbaar debat voor het voetlicht brengen.’’

Bröring heeft een dergelijke aanpak niet eerder gezien. ,,Dat fractievoorzitters vooraf een ‘statement’ moeten maken over gezamenlijk leiderschap om de problemen aan te pakken voert echt veel te ver. En als ze daarna hun handtekening zetten, dan worden ze daar dus aan gehouden? Feitelijk wordt gewoon commitment gevraagd. Dat is toch raar. Je gaat je als individueel raadslid toch niet ergens vooraf aan conformeren?’’

Achterkamertjespolitiek

De hoogleraar heeft begrip voor de penibele financiële situatie in Hoogeveen, maar vindt dat de problemen op een andere, open manier besproken en aangepakt moeten worden. ,,Daar hebben de inwoners ook recht op. Dit lijkt toch weer op achterkamertjespolitiek.’’

Ook oud-politici laken de gang van zaken. ,,Dit is hoogst ongebruikelijk en ongewenst’’, zeggen twee voormalige raadsleden. ,,Het is prima om in een informele sfeer de situatie te bespreken, maar je gaat buiten de openbaarheid geen gezamenlijke verklaring ondertekenen. Daarmee dwing je raadsleden voorafgaand aan het openbare debat in een soort keurslijf en knaag je feitelijk aan de wortels van de democratie.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu