Ombudsman in Hoogeveen wil bezuiniging studiekosten voor minima van tafel

Bijdrage in schoolspullen voor minima wordt geschrapt. Ten onrechte, vindt de ombudsman. Foto: DvhN

Het Hoogeveense college moet het per direct schrappen van de regeling die minima financieel tegemoet kwam in de studiekosten van kinderen terugdraaien en voor dit jaar gewoon toepassen.

Dat schrijft de gemeentelijke ombudsman Maas van Egdom in een brief aan burgemeester en wethouders van Hoogeveen. Hij vindt dat het college de maatregel ten onrechte heeft opgelegd.

Van Egdom heeft de bezuiniging, die volgens het college onontkoombaar is, op verzoek van enkele inwoners en de Cliëntenraad Sociale Zekerheid tegen het licht gehouden.

Schoolspullen

Het gaat om de regeling Bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen, die bestemd was voor ouders met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm en kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De regeling ondersteunde ouders bij aanvang van het nieuwe schooljaar financieel bij de aanschaf van een nieuwe fiets, schoolkamp en schoolspullen.

Het per direct schrappen van de regeling, met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar, leidt tot onrust en boze reacties in de samenleving. Gezinnen lopen, zo vlak voor het nieuwe schooljaar, soms honderden euro’s mis. Vorig jaar werd de vergoeding aan 469 gezinnen uitgekeerd.

100 tot 350 euro

In de regeling werd verschil gemaakt in tegemoetkoming voor kinderen die op de basisschool zitten, van het basis- naar het voortgezet onderwijs gaan, of op het voortgezet onderwijs zitten. De maximum vergoedingen bedroegen respectievelijk 100 euro, 350 euro en 250 euro.

,,Geen wonder dat deze gezinnen voor dit jaar opnieuw op dit voor hen noodzakelijke extraatje rekenen’’, schrijft Van Egdom aan het college. ,,Ik kan heel goed begrijpen dat zij zich door uw bezuinigingsmaatregel echt overvallen voelen.’’

De ombudsman zegt begrip te hebben voor de financieel benarde positie van de gemeente Hoogeveen. Hij constateert echter dat de bezuiniging niet strookt met regels van onze rechtsstaat. ,,Burgers kunnen aanspraak maken op bestaande rechten, die hen niet zomaar met terugwerkende kracht kunnen worden ontnomen.’’

‘Onmogelijke positie’

Ook is de maatregel volgens Van Egdom veel te kort voor de jaarlijkse uitbetaling genomen en bekendgemaakt. ,,Het brengt de gedupeerde gezinnen die toch al moeite hebben de financiële eindjes aan elkaar te knopen, in een onmogelijke positie om naar andere oplossingen te zoeken.’’

Volgens het college kunnen ouders die van de regeling gebruik willen maken in het vervolg aankloppen bij de Stichting Leergeld. ,,Deze stichting voorziet ook deels in deze vraag en verstrekt fietsen, laptops en schoolspullen in samenwerking met boekhandel !Pet’’, stellen burgemeester en wethouders.

Van Egdom vindt dat geen redelijk alternatief: ,,Door uw verwijzing krijgt de stichting te maken met een grote aanwas van aanvragen zonder dat haar budget substantieel toeneemt.’’

Besparing van een ton

Het verdwijnen van de regeling levert de gemeente dit jaar 100.000 euro besparing op. De bezuinigingen in Hoogeveen zijn in volle gang, voor de komende jaren worden nog tientallen andere ingrepen verwacht die jaarlijks 9 tot 10 miljoen euro moeten opleveren.

Nieuws

menu