Ombudsvrouw De Wolden: Meer aandacht voor communicatie

Het gemeentehuis van De Wolden.

Zuidwolde ,,Communiceren met kwetsbare burgers vraagt meer dan een correcte ambtelijke procedure.''

Zuidwolde ,,Communiceren met kwetsbare burgers vraagt meer dan een correcte ambtelijke procedure.''

Het is de belangrijkste boodschap uit het eerste jaarverslag van sociaal ombudsvrouw Irma van Beek van de gemeente De Wolden.

,,Om de kwetsbare inwoners daadwerkelijk centraal te stellen, is meer aandacht nodig voor hun specifieke kwetsbaarheden. Het verstrekken van informatie en het nemen van beslissingen gebeurt in De Wolden door dezelfde ambtenaren of instantie. Dat maakt burgers huiverig om open kaart te spelen.'' Van Beek pleit hiermee voor onafhankelijke informatievoorziening.

De sociaal ombudsvrouw heeft overigens een betrekkelijk rustig eerste jaar achter de rug. Elf inwoners meldden zich bij haar.

,,Dat is een bescheiden aantal, maar we mogen niet concluderen dat mensen die geen contact hebben gezocht dus helemaal tevreden zijn'', aldus Van Beek. ,,De signalen van deze burgers staan voor meer algemene vragen en knelpunten, die breder leven en dus aandacht behoeven.''

Foto: Google Streetview

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu