Omgevingsadviesraad: Maak foto's van uw woning voordat hei-werk voor windpark begint

Langs de Streek in Gieterveen staat een van de verkeerd geplaatste borden die bouwverkeer voor het windmolenpark langs een route leidt die eigenlijk verboden is. Foto: Marcel Jurian de Jong

De Omgevingsadviesraad in Aa en Hunze adviseert mensen om foto’s te maken van hun buitengevels en kwetsbare muren, voordat de heiwerkzaamheden voor windpark Drentse Monden en Oostermoer beginnen.

Donderdag wordt gestart met heien. Dat maakte de windparkorganisatie maandag bekend. Dat de Omgevingsadviesraad daar door overrompeld was, werd eerder deze week al duidelijk.

In een persbericht bestemd voor huis-aan-huis blad De Schakel schrijft de Omgevingsadviesraad dat ze initiatiefnemers van het windpark ‘meerdere malen erop gewezen [heeft] dat een 0-meting voor direct omwonenden gewenst is’. De initiatiefnemers hebben beoordeeld dat dit niet nodig is.’

(Niet openbaar) onderzoek zegt: kans is nihil

Windparkwoordvoerder Elzo Springer liet deze week aan DVHN weten dat ‘uit onderzoek is gebleken dat de afstand tot bebouwing meer dan 150 meter is en kans op overschrijding van grenswaarden nihil.’ Hij zegt: ,,Wij hebben zelfs tot 450 meter gekeken naar trillingsgevoelige objecten en hanteren in sommige gevallen schroef- in plaats van heipalen. ’’

Het onderzoek, uitgevoerd door Wiertsema & Partners Raadgevend Ingenieurs is niet openbaar.

Maak foto’s en stel vooraf aansprakelijk

De Omgevingsadviesraad adviseert mensen die schade verwachten om een bouwexploit naar de windboeren en het gemeenteloket te sturen. Daarmee kunnen ze de windparkorganisatie of de aannemer vooraf aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

‘Tevens adviseren wij u een fotorapportage te maken van uw buitengevels en enkele kwetsbare punten van uw woning, voor de aanvang van de hei- en overige bouwwerkzaamheden’, schrijft de adviesraad. ‘Enkele detailfoto’s, maar ook overzichten waar de details zich in de gevel bevinden. Op deze wijze kunt u later aan tonen welke schade door de werkzaamheden ontstaan is.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu