Omgevingsadviesraad voor omwonenden windpark Drentse Monden en Oostermoer geen garantie voor succes

Borger-Odoorn wil binnenkort praten over het gebiedsfonds van het windpark, maar heeft nog geen adviesraad. In Aa en Hunze blijven successen uit.

De eerste windturbine van Windpark Drentse Monden en Oostermoer aan de Mondenweg tussen Nieuw-Buinen en Eerste Exloërmond.

De eerste windturbine van Windpark Drentse Monden en Oostermoer aan de Mondenweg tussen Nieuw-Buinen en Eerste Exloërmond. Foto Archief Corné Sparidaens

Burgemeester Jan Seton oogstte dit weekeinde lof van de raadsleden in Borger-Odoorn. Een omgevingsadviesraad is er (nog) niet, maar achter de schermen worden belangrijke stappen gezet waardoor onder anderen omwonenden van windpark Drentse Monden (en Oostermoer) binnenkort kunnen meepraten over de besteding van het geld in het gebiedsfonds.

Geld

Windboeren, provincie, gemeente en Rijk stoppen daar geld in, zodat het windpark niet alleen de initiatiefnemers wat oplevert. Seton bewandelt een smal pad, weten raadsleden. Die spraken van ‘een loopgravenoorlog’ en ‘een moeilijk en lastig’ traject waarin de ‘broedende kip’ niet moet worden gestoord.

Inwoners die zich reeds hadden gemeld om mee te denken en te praten, mogen later deze maand bij de gemeente aanschuiven. ‘Een extern bureau’ wordt nog gezocht, aldus Seton. Of Borger-Odoorn een omgevingsadviesraad krijgt zoals in Aa en Hunze is afwachten. Of Borger-Odoorn dat moet willen is bovendien de vraag.

De ervaring in buurgemeente Aa en Hunze, waar de Omgevingsadviesraad (OAR) al actief is, leert dat met die adviesraad geen wonderen kunnen worden verricht. Het gezamenlijk vaststellen van de route voor het bouwverkeer werd als succes gevierd. Daarna bleef jubelstemming uit. Voor een eventuele OAR in Borger-Odoorn moeten sowieso verwachtingen worden getemperd.

Suikeroom

De bouw van het windpark is in volle gang. Jaren geleden had wellicht nog flink aan knoppen kunnen worden gedraaid, inmiddels niet meer. De boeren weten heel goed wat hun verplichtingen zijn. Door extra kosten en opgelegde beperkingen hebben ze bovendien niet de luxe om voor suikeroom te spelen.

In Aa en Hunze sijpelde de afgelopen maanden frustratie door de kieren van de bewust gesloten OAR. Eerst omdat de gemeente een advies van de OAR terzijde schoof. Daarna omdat binnen de OAR het gevoel groeit dat ze er met hun voornaamste gesprekspartner (het windpark) gewoon niet uit komen. Voor de adviesraadleden en hun achterban belangrijke agendapunten worden in hun beleving aan de andere kant van de tafel niet adequaat opgepakt. Zoals een gezamenlijke afspraak om eventuele waardedaling van woningen te compenseren, zonder geldverslindende juridische trajecten.

Dat begint te schuren.

Vorige week reageerden adviesraadleden compleet verrast door de aankondiging van heiwerkzaamheden. Nulmetingen van woningen waren namelijk nog niet uitgevoerd. Echter, volgens de windparkorganisatie had de OAR niet opgelet toen werd uitgelegd dat die nulmetingen volgens onderzoek niet nodig zijn.

Is die uitleg helder en duidelijk geweest? Voor de OAR kennelijk niet.

Foto's van buitengevels en kwetsbare muren

Via een persbericht werd omwonenden in allerijl gevraagd om in ieder geval nog foto’s te maken van buitengevels en kwetsbare muren van hun woningen. Dat persbericht bleek echter te laat voor publicatie in het huis-aan-huis blad. Daarop werd nog een (vergeefse) poging gedaan om de start van het heiwerk uit te stellen en werd wethouder Co Lambert gebeld.

De windparkorganisatie stuurde op haar beurt later die week de nieuwste editie van hun digitale ‘Bouwjournaal’ rond. Daarin stond dat de initiatiefnemers conclusies uit het onderzoek naar eventuele trillingen bij heiwerk ‘onder meer bespraken met de Omgevings Advies Raad’. ‘Op diverse locaties is de methode met vibropalen vervangen door geheel trillingsvrije schroefpalen.’

Achter de schermen

Wie in deze kwestie gelijk heeft, doet niet ter zake. Belangrijke constatering is dat OAR en windparkorganisatie een andere kant op staan te praten. Mede als gevolg van deze kwestie is de windparkdirecteur onderwerp van kritiek geworden bij adviesraadleden.

Dat hij onlangs boos wegliep uit een video-vergadering helpt niet. Achter de schermen is de discussie aangezwengeld of deze door de boeren ingehuurde externe kracht aan de gesprekstafel vervangen kan worden door een lokale boer.

Met het oog op de toekomst is het zowel voor boeren als omwonenden belangrijk dat plooien worden gladgestreken. En de gemeente Borger-Odoorn moet goed weten waar ze aan begint, mocht ze nog een omgevingsadviesraad willen. Een OAR is geen garantie voor succes.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu