Buren niet blij met bouw van 35 sociale huurwoningen van Actium aan Thorbeckelaan en Albardastraat in Assen. 'Dit is verboden'

Enkele omwonenden zijn niet blij met de bouw van 35 woningen op de hoek van de Thorbeckelaan en de Albardastraat in Assen. Zij vinden dat Actium hier geen vergunning voor had mogen krijgen.

Omwonenden zijn niet blij met de bouw van 35 woningen op de hoek van de Thorbeckelaan en de Albardastraat in Assen.

Omwonenden zijn niet blij met de bouw van 35 woningen op de hoek van de Thorbeckelaan en de Albardastraat in Assen. Foto: DVHN

Woningcorporatie Actium wil zowel beneden- als bovenwoningen bouwen op het perceel waar eerst 22 verouderde woningen stonden. Omwonenden legden tijdens een zitting van de bezwaarschriftencommissie op het gemeentehuis tal van bezwaren tegen de bouwplannen op tafel. De belangrijksten: een flinke toename van overlast en drukte én slechte communicatie vanuit Actium.

Woningsplitsing

,,Eerst stonden langs de Thorbeckelaan zes eengezinswoningen, dat worden nu in totaal vijftien duplexwoningen”, zei een van de directe buren. ,,Dat is woningsplitsing, volgens de regelgeving in Assen verboden. De gemeente zegt dat Actium hiervan mag afwijken, omdat er geen negatieve effecten zijn op de omgeving. Nou, die zijn er wel degelijk. Ons woongenot gaat enorm achteruit. Met inkijk in de tuinen en een toegangspad voor 35 woningen vlak onder ons slaapkamerraam.”

Volgens de bezwaarmakers heeft Actium hen niet op de hoogte gesteld van de plannen. En bij navraag zou gezegd zijn dat een vergelijkbaar bouwwerk terug zou komen. ,,Nu zien we dat Actium daarin niet eerlijk is geweest”, zei een buurman wiens perceel direct aan de nieuwe duplexwoningen grenst. ,,Het gebouw wordt veel hoger, komt dichter op onze tuin en bestaat uit drie verschillende woonlagen. Daar heb ik ernstige zorgen over. We gaan heel veel privacy kwijtraken, en overlast en geluid erbij krijgen.’’

‘Plan past binnen bestemmingsplan’

Volgens de gemeente én Actium zijn vele pogingen gedaan om bewoners van de plannen op de hoogte te stellen. ,,Het bestemmingsplan heeft bovendien altijd al de mogelijkheid gegeven voor de bouw van appartementen, hoger dan de woningen die er stonden”, zei een woordvoerder van het college van B en W. ,,Het bouwblok dat er nu komt, past daarbinnen. En ja, dan kan het zijn dat de inkijk meer is dan voorheen, maar dat is inherent aan wonen in de stad, op een plek met een dergelijk bestemmingsplan.”

De gemeente ging wel met de bezwaarmakers mee in hun stelling dat de zogenoemde woningsplitsing (dus het vermeerderen van het aantal woningen op het perceel) niet goed is gemotiveerd in de vergunning. ,,Dat moet beter, en dat gaan we herstellen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu