Ondernemers in Hoogeveen willen dat het huidige zakencollege na de verkiezingen doorgaat: 'Niet afglijden naar oude tijden en coalitiegekonkel'

Ondernemers in Hoogeveen willen dat het huidige zakencollege na de gemeenteraadsverkiezingen minimaal aanblijft tot eind 2024 om de gemeente financieel en bestuurlijk op de rails te krijgen.

Het Hoogeveense koopcentrum vanuit de lucht

Het Hoogeveense koopcentrum vanuit de lucht Foto: Willem Braam

De gezamenlijke oproep aan de gemeenteraad staat in de toekomstvisie Hoogeveen, sterk verankerd in de regio die maandagmiddag is aangeboden aan plaatsvervangend raadsvoorzitter Kamiel Bertels en wethouder economische zaken Jan Zwiers.

Volgens de ondernemers mag Hoogeveen niet afglijden naar ‘oude tijden’ en ‘coalitiegekonkel’, die vorig jaar in een bestuurscrisis uitmondden. Ze vinden dat een zakencollege, met wethouders die op basis van kwaliteit en deskundigheid zijn geselecteerd, vooral voordelen heeft.

Een dergelijk college kan veel zakelijker opereren, menen de ondernemers. ‘Het hebben van een zekere afstand heeft zo z’n voordelen’, schrijven ze in de toekomstvisie. ‘Er is meer ruimte voor dualisme.’

‘Zware taak’

Volgens de ondernemers ligt er een zware taak om Hoogeveen financieel en bestuurlijk in rustig vaarwater te krijgen. De periode tot de komende verkiezingen in maart 2022 is volgens de middenstanders te kort om dat voor elkaar te boksen.

Het zakencollege is dan nog geen twee jaar in touw. Volgens de ondernemers loopt de gemeente het risico dat het allemaal abrupt eindigt. Ze willen dat het huidige college minimaal doorgaat tot eind 2024, zodat ze dan vier jaar aan het roer hebben gestaan.

In eerste instantie gaat de gemeenteraad daar over. En die wil niet over zijn graf regeren. Ook belangrijk: willen de wethouders zelf door? Ze hebben zich nog niet uitgesproken over hun bestuurlijke toekomst. ,,Na anderhalf jaar kun je vaststellen dat de opdracht niet af is’’, wilde Zwiers er alleen over kwijt.

Behalve voortzetting van het huidige zakencollege roepen ondernemers de politieke partijen ook op om op zoek te gaan naar geschikte en capabele kandidaten voor de gemeenteraad.

‘Geen goedkoop effectbejag’

In de ogen van de zakenlieden heeft Hoogeveen behoefte aan raadsleden die ‘open-minded zijn, in staat tot reflectie en die oog hebben voor resultaten op de lange termijn in plaats van goedkoop effectbejag op de korte termijn nastreven’.

Naast de politiek/bestuurlijke bespiegelingen hebben de ondernemers ook naar Hoogeveen gekeken als plaats om te winkelen, te recreëren en te wonen. Een plaats die kampt met vergrijzing, te veel winkeloppervlakte en relatief veel leegstand.

In het onderzoek van bureau Goudappel Coffeng uit 2019 werd het centrumgebied van Hoogeveen gerangschikt in de zorgwekkende categorie ‘minst vitaal’. Volgens de ondernemers heeft de coronacrisis dit verder versterkt, omdat de plaats onvoldoende inspeelt op het veranderde consumentengedrag.

Problemen

Maar er gloort hoop. In de toekomstvisie schrijven de ondernemers dat Hoogeveen goede mogelijkheden heeft om deze problemen te hoofd te bieden: ‘Er zijn actieve ondernemers, ondernemersverenigingen en ondernemersnetwerken, er is veel bereidheid tot samenwerken en gemeenschapszin’.

De ondernemers willen met de gemeente een zestal thema’s verder uitwerken. Het gaat dan onder meer over Hoogeveen als vestigingsplaats, de aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven, de energietransitie en het vermarkten van de gemeente.

Daarnaast moet Hoogeveen volgens de ondernemers investeren in betaalbare woningbouw voor jongeren en zich inspannen voor een betere verbinding via het spoor, bijvoorbeeld door de Sprinter vier keer per uur te laten stoppen in Hoogeveen.


Parkeren

De wensenlijst bevat weinig nieuws: herinrichting van het zuidelijke deel van de Hoofdstraat (wegens de financiële problemen uitgesteld), de opwaardering van parkeerterreinen en een nettere binnenstad (prullenbakken, vegen, groen). De ondernemers willen niet dat toekomstige woningbouw in de binnenstad ten koste gaat van parkeerplaatsen.

Ze maken zich zorgen over de beschikbare financiële middelen voor de binnenstad, met het oog op de afname van winkels en winkeloppervlakte. Hierdoor komt minder ‘bruistaks’ (BIZ-heffing) beschikbaar, terwijl Binnenstad Hoogeveen (het vroegere centrummanagement) juist méér reuring in het koopcentrum wil.

,,Maar we gaan niet domweg de hand ophouden’’, stelde voorzitter Jan Stam van Binnenstad Hoogeveen. ,,Op de korte termijn is het geen probleem.’’

De gezamenlijke ondernemers verwachten van de gemeente naast een financiële bijdrage vooral een proactieve houding als het gaat om ondersteuning bij het organiseren van evenementen (vergunningverlening) en het aanboren van externe - landelijke en provinciale -subsidies.

Subsidie STiB

Tot slot doen ze een oproep aan de gemeenteraad om het stopzetten van de subsidie aan STiB te heroverwegen. STiB is een niet-commerciële stichting, die wordt gesubsidieerd door de gemeente om ondernemers binnen de gemeente te ondersteunen.

‘Het schrappen van de subsidie lijkt een besparing op korte termijn maar leidt ertoe dat een succesvolle infrastructuur om zeep wordt geholpen’, zo wordt gevreesd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu