Onderwijsmonitor: Te veel Drentse vwo’ers stromen af naar lager niveau

FOTO ARCHIEF DVHN // ANP ANP

Een kwart van de Drentse leerlingen met een vwo-advies, stroomt af naar een lager niveau. Van het havo stroomt eenderde af naar het vmbo.

Dat is veel hoger dan het landelijk gemiddelde van respectievelijk 15 en 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Drentse Onderwijsmonitor.

Opmerkelijk
De kinderen doen het op de basisschool goed en 42 procent krijgt een havo- of vwo-advies, maar na drie jaar zit een groot deel op een lager niveau. De cijfers zijn vooral voor het vwo opmerkelijk, omdat in Drenthe al minder kinderen dan landelijk naar het atheneum worden verwezen. En als ze daar eenmaal zitten, dan stroomt ook nog eens een op de vier af.

Imke Oosting van CMOSTAMM die de analyses voor de Onderwijsmonitor maakt, is verbaasd over de verschillen. ,,Kinderen op Drentse basisscholen zijn goed in taal en rekenen en scoren hoger dan landelijk. Toch krijgen ze vaker lagere adviezen.’’ Het zou zo kunnen zijn, zegt ze, dat in andere delen van het land kinderen blijven zitten en dat ze in Drenthe afstromen. ,,Misschien dat elders een andere mentaliteit en ambitieniveau is en dat ouders daar eerder vasthouden aan het niveau. Maar je zou het moeten onderzoeken, ik weet het niet zeker.’’

Regionale verschillen
Opmerkelijk zijn ook de regionale verschillen. Kinderen in Noord- en Midden-Drenthe zitten na drie jaar gemiddeld op het niveau dat hen door de basisschool is geadviseerd. Dat is niet zo in Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe. Daar overadviseren scholen en stromen leerlingen af. Heeft het te maken met de wat hoger opgeleide bevolkingsgroep in het noorden en de wat lager opgeleiden in het zuiden van Drenthe? Houden vmbo-scholen potentiële havo-leerlingen vast, en verwijzen havo’s hun goede leerlingen niet door naar het vwo? De slagingspercentages van havo en vwo zijn namelijk bovengemiddeld goed. Oosting: ,,Duidelijk is dat het niet aan de prestaties van leerlingen ligt, maar aan andere factoren. Maar om het precies te weten, moeten we per leerling kijken wat er aan de hand is.’’

Bescheiden volksaard
Leerkrachten en bestuurders die bij de presentatie aanwezig waren, weten het wel. Het ligt aan de bescheiden Drentse volksaard., zeggen velen. Anderen denken dat kinderen het liefst dichtbij huis naar een vmbo-school (zonder havo en vwo) gaan en ook al doen ze het goed daar blijven ‘hangen’.

Uit de monitor blijkt dat Drentse basisschoolleerlingen goed zijn in taal en rekenen. Het slechte nieuws is dat vorig jaar het aantal (zeer) zwakke scholen weer is toegenomen. Twee jaar geleden waren die er nauwelijks nog. Nu zijn er weer 2 zeer zwakke en 13 zwakke scholen. De beste drie basisscholen in Drenthe zijn dit jaar De Bosvlinder in Hooghalen, ’t Hieker Nust in Hijken en Het Hoeltien, locatie Oostenbrink in Hollandscheveld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu