Onderzoek naar IT-Hub bij De Tamboer in Hoogeveen komt 'te vroeg' (vindt een raadsmeerderheid)

De SGP en Gemeentebelangen zien wel mogelijkheden voor de komst van de IT-Hub in of bij De Tamboer. Foto: DvhN

De SGP en Gemeentebelangen in Hoogeveen zien mogelijkheden voor de toekomstige IT-Hub in of bij De Tamboer, maar een raadsmeerderheid vindt dat deze partijen te vroeg kwamen met hun voorstel.

De SGP en Gemeentebelangen dienden donderdagavond een motie in, die onder meer moest bijdragen aan het ‘financieel gezond maken’ van deze gemeente.

In de motie werd het college opgeroepen om met de provincie, het bestuur van theater De Tamboer en het Centrummanagement in overleg te treden over een onderzoek naar de haalbaarheid van de IT-Hub in/bij het Tamboercomplex, eventueel in combinatie met de bibliotheek.

TVM

De IT-Hub wordt een samenwerking van bedrijven en het onderwijs, gesteund door de gemeente Hoogeveen en de provincie. Het was onderdeel van de plannen om TVM verzekeringen in Hoogeveen te houden.

De verzekeraar heeft, net als meer bedrijven in deze regio, belang bij hoger opgeleid IT-personeel. De IT-Hub moet een plek worden waar zakenleven, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen.

De SGP en Gemeentebelangen denken dat het mes aan twee kanten snijdt: door de komst van studenten neemt de levendigheid in het centrum toe, terwijl de combinatie van hbo/universitair onderwijs in De Tamboer de exploitatie van het theater positief kan beïnvloeden.

‘Lasten gemeente verminderen’

,,De financiële lasten voor de gemeente kunnen aanzienlijk worden verminderd’’, meende SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn. De indieners van de motie willen ook onderzoek naar de huisvesting van studenten in lege panden in de Tamboerpassage.

Beide partijen dienden de motie ook in, met het oog op de plannen voor het beoogde ‘cultuurhuis’, waarin diverse instellingen moeten worden ondergebracht. ,,Die plannen zijn de komende jaren niet te realiseren.’’

‘Waar moet huisvesting aan voldoen?’

De motie haalde echter geen meerderheid (12 raadsleden stemden voor, 18 tegen). De andere partijen begrepen de intentie, maar vonden dat het voorstel te vroeg kwam. ,,We weten nog niet waar de huisvesting aan moet voldoen’’, stelde D66. ,,De stuurgroep die zich ermee bezighoudt moet eerst zijn werk doen’’, vond de VVD.

De totale investering voor de IT-Hub bedraagt 4 miljoen euro. De gemeente Hoogeveen wil 1 miljoen bijdragen, uitgesmeerd over vier jaar. Nog eens 1,5 miljoen euro moet komen uit de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe, een project voor de sociaal-economische ontwikkeling.

Nieuws

Meest gelezen

menu