Klus voor kersverse onderwijsbestuurder Tynaarlo: Onderzoek naar vertrouwensbreuk medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht van stichting Baasis

Friso Kingma, de nieuwe directeur van onderwijsstichting Baasis in Tynaarlo laat onderzoek doen naar een vertrouwensbreuk tussen de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de dertien aangesloten scholen.

OBS De Zeijer Hoogte, een van de scholen van Stichting Baasis.

OBS De Zeijer Hoogte, een van de scholen van Stichting Baasis. Screenshot: Google Streetview

Kingma is nog maar een paar weken in functie, sinds de meivakantie. Hij was nog bezig met kennismaken met iedereen binnen zijn nieuwe organisatie toen hij (afgelopen maand) een brief kreeg van de GMR waarin die het vertrouwen opzegt in de toezichthouders. Uit notulen van de GMR blijkt dat in september vorig jaar al sprake was van wantrouwen jegens de toezichthouders.

,,De concrete onderzoeksopdracht moet nog worden geformuleerd, maar we moeten eerst maar eens weten wat er nou precies speelt. En als dat duidelijk is, gaan we een oplossing zoeken’’, zegt Kingma, op de drempel van de zomervakantie. ,,Dat onafhankelijke onderzoek start na de zomer.’’

Kingma werd eerder dit jaar de opvolger van interim-bestuurder Aldert Hoksbergen en is voor een periode van twee jaar aangesteld. Hoksbergen nam waar toen de vorige directeur Susanne de Wit ziek thuis zat. Zij heeft inmiddels een andere functie gekregen binnen de onderwijsstichting. Een min of meer speciaal voor haar gecreëerde functie, waar de GMR negatief over had geadviseerd.

Wat is de oorzaak van de vertrouwensbreuk?

En dat is meteen een van de kwesties die ten grondslag ligt aan de vertrouwensbreuk tussen GMR en Raad van Toezicht. Een andere is het herbenoemen van een tweetal leden van de Raad van Toezicht, zonder dat de GMR daarin gekend is. Dat waren de toezichthouders volgens de statuten niet verplicht, maar netjes was het op zijn minst wel geweest, aldus de GMR. Ook de continue zorgwekkende financiële situatie van de stichting en het gebrek aan zelfreflectie bij de toezichthouders zitten de GMR dwars.

Bij de stichting Baasis is het om diverse redenen al jarenlang onrustig. Financiële problemen, huisvestingsproblemen en onenigheid zijn al voorbij gekomen. ,,Het zou ons een lief ding waard zijn als een keer een einde komt aan deze onrust’’, zegt Roelof Nijenbanning, raadslid van de VVD in Tynaarlo, die onlangs al vragen had gesteld aan het college.

Wethouder heeft vertrouwen in nieuwe bestuurder

Wethouder Pepijn Vemer (D66) heeft met directeur-bestuurder Kingma en wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) uit Groningen over de vertrouwensbreuk gesproken en gaat er vanuit dat Kingma de zaak prima aankan. ,,Er speelt al een paar jaar van alles, maar we moeten die dingen toch apart bekijken, denk ik’’, zegt Vemer. ,,We laten hem nu zijn werk doen.’’

Stichting Baasis heeft scholen in Eelderwolde, Eelde-Paterswolde, Glimmen, Tynaarlo, Vries, Yde, Zeijen, Zuidlaren en Haren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu