Onderzoeker adviseert gemeente De Wolden: stop niet met ambtelijke samenwerking met Hoogeveen

Een luchtfoto van Zuidwolde, met het gemeentehuis als blikvanger. Foto: Willem Braam

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden ligt, blijft de samenwerking met buurgemeente Hoogeveen bestaan. Stoppen met deze ambtelijke samenwerkingsorganisatie SWO zou een hoop geld kosten en maakt De Wolden juist kwetsbaar.

Een onafhankelijk adviesbureau deed onderzoek naar de impact van de voorgestelde bezuinigingen op de SWO. Hoogeveen wil de komende jaren miljoenen bezuinigen. In De Wolden veroorzaakte dat onrust, zowel in de politiek als onder de bevolking. De bezuinigingen zouden direct de kwaliteit van de dienstverlening raken.

Doelstelling van het onderzoek is dat de belangen van De Wolden op korte en lange termijn worden gewaarborgd, waarbij het DNA van de plattelandsgemeente behouden moet blijven. Tevens dienen de ambities van college en raad voldoende aandacht te krijgen vanuit de SWO.

Opheffen heeft consequenties

Uit het rapport blijkt dat het opheffen van de SWO grote consequenties heeft, bijvoorbeeld op financieel gebied. „Een beëindiging van de samenwerking gaat ten koste van de dienstverlening en daarmee ook de samenleving. Dat willen wij voorkomen”, reageert wethouder Jan van ’t Zand.

 De opsteller van het rapport, drs. Vanessa Gosselink-Van Dijk, is duidelijk in haar bevindingen: „Splitsen van de SWO zou de opgebouwde efficiency ongedaan maken. Volledige zelfstandigheid van De Wolden maakt de gemeente kwetsbaar. Het is maar zeer de vraag of een dergelijke stap tot verbetering van de kwaliteit zou leiden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu