Onduidelijk of Westerveld diftar (extra betalen voor restafval) invoert; raad zit nog met te veel vragen

Foto: ROVA

Het is nog niet duidelijk of Westerveld diftar introduceert in haar afvalbeleid. De gemeenteraad zit nog met te veel vragen, bleek dinsdagavond.

Diftar is een afkorting van: gedifferentieerde tarieven. Het komt er op neer dat huishoudens die ijverig ‘aan de bron’ afval scheiden, en daarmee minder restafval overhouden, financieel worden beloond. Mensen die minder hun best doen, krijgen daarvoor de rekening. Letterlijk.