Onduidelijk of Westerveld diftar (extra betalen voor restafval) invoert; raad zit nog met te veel vragen

Foto: ROVA

Het is nog niet duidelijk of Westerveld diftar introduceert in haar afvalbeleid. De gemeenteraad zit nog met te veel vragen, bleek dinsdagavond.

Diftar is een afkorting van: gedifferentieerde tarieven. Het komt er op neer dat huishoudens die ijverig ‘aan de bron’ afval scheiden, en daarmee minder restafval overhouden, financieel worden beloond. Mensen die minder hun best doen, krijgen daarvoor de rekening. Letterlijk.

Restafval is wat resteert nadat glas, textiel, oud papier, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en pmd (plastic, metaal en drankkartons) apart zijn gehouden. Voor gft hebben inwoners van Westerveld een groene container bij huis. Pmd gaat in een bak met oranje deksel. Voor het restafval is er de grijze container.

Diverse scenario’s voor minder restafval

In haar eerste digitale vergadering - die van een week geleden viel technisch in het water - boog de raad van Westerveld zich over een aantal scenario’s om het restafval de komende jaren verder te verminderen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het bespaart de gemeente (en daarmee de betalende burger) ook veel geld. Het restafval gaat de oven in en dat verbranden wordt steeds duurder.

B en W hadden de gemeenteraad tevoren duidelijk gemaakt dat ze zelf voor een scenario zijn van diftar, in combinatie met ‘omgekeerde inzameling’. Huishoudens leveren daarbij hun grijze container in en worden zo nóg meer geprikkeld om herbruikbaar afval apart te houden.

Wat er dan nog overblijft aan restafval moeten ze zelf wegbrengen naar een van de ondergrondse containers in de gemeente. Er komen er in Westerveld dan wel meer dan de huidige zestien.

VANG: Van Afval Naar Grondstof

Diftar, gekoppeld aan ‘omgekeerd inzamelen’, is voor Westerveld dé manier om in 2025 de eerder door de raad omarmde VANG-doelstellingen te halen. Dat bevestigden dinsdagavond twee functionarissen van inzamelaar ROVA, die een presentatie gaven. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof.

De doelstellingen willen dat een gemeente in 2025 per inwoner uitkomt op nog maar 30 kilo restafval. Westerveld bleef afgelopen jaar steken bij 123 kilo per inwoner. Er moet dus nog wel iets gedaan worden om de ambities te realiseren.

Maar de gemeenteraad is er nog niet klaar voor om het licht op groen te zetten voor diftar. Zo telt Westerveld veel recreatieparken. Daar blijft de afvalscheiding om praktische redenen nu al achter bij de kernen van de gemeente. Dus, wilde Hans van Teijlingen (Progressief Westerveld) weten, hoe kom je dáár ooit uit op een luttele 30 kilo restafval per persoon?

Diftar pas in twee Drentse gemeenten

In Drenthe is diftar nog maar in twee gemeenten ingevoerd: Borger-Odoorn en Tynaarlo. Midden-Drenthe en Coevorden hebben het systeem recentelijk overwogen, maar daar om uiteenlopende redenen van afgezien.

Een valkuil bij invoering van diftar is dat niet ieder huishouden de moeite neemt om braaf zelf restafval af te voeren naar een ondergrondse container om er dan ook nog voor in de portemonnee te moeten tasten. Soms wordt het vuil alleen maar in de buurt van een container achtergelaten, met zwerfafval op straat tot gevolg. Of de rommel wordt in de natuur gedumpt.

Marjolein Mann van ROVA hield de raad voor dat het er sterk van afhangt hoe een gemeente de invoering van diftar communiceert met de inwoners. Het meest voor de hand ligt om het restafval af te rekenen per keer dat het wordt aangeboden, vertelde ze. ,,Dus niet per kilo.”

Niet eerder dan 26 mei weer in de raad

De gemeenteraad vond uiteindelijk dat er nog te veel vragen onbeantwoord waren. Het was de bedoeling binnen twee weken een knoop door te hakken. De raad heeft nu besloten het onderwerp niet eerder dan 26 mei opnieuw te bespreken. Tot die tijd hebben B en W en ROVA gelegenheid alle, deels technische, vragen te beantwoorden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu