Staten bezorgd over extra gaswinning uit kleine gasvelden. Niet nodig, zegt de NAM

Plannen voor versnelde gaswinning leiden tot onrust in Drenthe Foto: Kees van de Veen

De provincie Drenthe moet het ministerie van Economische Zaken er opnieuw op wijzen dat het afbouwen van de gaswinning in Groningen niet mag worden afgewenteld op Drenthe, stellen PvdA, VVD en ChristenUnie in Provinciale Staten van Drenthe.

De partijen maken zich zorgen naar aanleiding van diverse berichten dat de winning uit de kleine gasvelden zou worden versneld, zo blijkt uit schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Nieuws

menu