Onrust onder bevolking over aardgaswinning in Zuidwest-Drenthe neemt met de dag toe

In Zuidwest-Drenthe neemt de onrust over de aardgaswinning toe. Met een herhaald Wob-verzoek probeert Milieudefensie greep te krijgen op de risico’s.

Vier maanden geleden diende Milieudefensie Westerveld al een Wob-verzoek in. Bij zo’n beroep op de Wet openbaarheid van bestuur kunnen burgers bij de overheid afdwingen dat bepaalde informatie beschikbaar komt. Milieudefensie diende het verzoek in eerste instantie in bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

‘Bedrijfsvertrouwelijke gegevens’