Onrust onder omwonenden gasopslag Norg: afhandeling schades opgeschort

Bewoners rond de gasopslag Norg zetten grote vraagtekens bij de schadeafhandelingen aan hun woningen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) schort de behandeling van hun meldingen op.

In dit gebied (1) is de schadeafhandelingen stil gelegd: het deel dat buiten de onderste rode cirkellijn ligt (effectgebied aardbeving Huizinge augustus 2012), maar binnen het groene deel (effectgebied gasopslag Norg). Gebied 2 is het Oost-Groningen deel.

In dit gebied (1) is de schadeafhandelingen stil gelegd: het deel dat buiten de onderste rode cirkellijn ligt (effectgebied aardbeving Huizinge augustus 2012), maar binnen het groene deel (effectgebied gasopslag Norg). Gebied 2 is het Oost-Groningen deel. Kaartje IMG

IMG kondigde maandag aan voorlopig te stoppen met de afhandeling van 1250 schademeldingen in Noord-Drenthe en Oost-Groningen. Ook worden daar geen nieuwe schades meer opgenomen.

Volgens woordvoerder Jouke Schaafsma van IMG is de directe aanleiding te stoppen met de schadeafhandeling het feit dat de afgelopen periode steeds meer schades uit het genoemde gebied zijn afgewezen. ,,Die afwijzingen leiden tot onrust en vragen bij schademelders.’’

Geen schade door trillingen

Deskundigen hebben in die dossiers geadviseerd de aanvraag af te wijzen, omdat er volgens hen geen schade door trillingen in de bodem kan zijn veroorzaakt. Maar volgens hen is ook bodemdaling- en stijging niet relevant voor het ontstaan van de schade.

Het gaat voor de gasopslag Norg (Langelo) om 263 meldingen uit de gemeenten Noordenveld, Westerkwartier, Assen en een klein deel van Ooststellingwerf. De gebieden liggen ‘buiten het effectgebied’ van de zware aardbeving van Huizinge (3,6 op Schaal van Richter) in augustus 2012. Een lijn die van Marum via Een, Westervelde, Zeijerveld en Rhee loopt.

Zo’n 1600 schademeldingen

Er zijn in het totale gebied rond de gasopslag Norg zo’n 1600 schademeldingen gedaan bij het IMG. Daarvan vallen er 434 onder de ‘Huizingelijn’. Van deze meldingen zijn 171 afgewerkt: 19 claims zijn afgewezen, waarvan 14 in de laatste twee maanden. Opmerkelijk is dat 152 bewoners uit dit gebied wel een schadevergoeding hebben ontvangen.

Bewoners in het gebied zijn boos. De Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWE) heeft verschillende schaderapporten naast elkaar gelegd en komt tot de conclusie dat één schade-bureau steeds claims afwijst, aldus Wisse Hummel van de werkgroep in het dorp. ,,De eigenaar van een huis met negentig schades kreeg nul euro toegewezen. Zijn buurman had veel minder schade en kreeg 18.000 euro. Hoe kan dat? We hebben het IMG om opheldering gevraagd.”

Dossiers herzien

Hummel begrijpt dat de schade-afhandeling is opgeschort. ,,Dat leidt weliswaar tot vertraging, maar wij willen dat die rapporten van dat bureau worden herzien.”

Volgens het IMG is bij veel schades buiten het ‘Huizingedeel’ duidelijk dat die niet zijn veroorzaakt door aardbevingen vanwege gaswinning. Wel is er in deze gebieden sprake van bodemdaling en bodemstijging, maar dat hoeft volgens deskundigen niet van gaswinning te komen.

Wisse Hummel van TWE: ,,Wij hebben nooit gezegd dat aardbevingen de schade aan onze woningen veroorzaakt. Dat komt door het in- en uitpompen van gas in de gasopslag Norg. Een aantal keren per jaar gaat de bodem centimeters op en neer. Dat geeft spanningen in de bodem en dan krijg je schade aan woningen en gebouwen. De trillingen zijn te zien op gegevens van verschillende meters rond de gasopslag.”

Geen besluiten over claims

In afwachting van een advies van de TU Delft en TNO wil het IMG voorlopig geen besluiten meer nemen over claims uit deze gebieden. Beide instituten is gevraagd te adviseren hoe groot de kans op schade door bodemdaling en bodemstijging door de gaswinning is en het gebruik van de gasopslag bij Norg is. Dat onderzoek duurt enkele maanden.

Het IMG vindt de onzekerheid voor de melders vervelend, maar zegt de ogen niet te kunnen sluiten voor ‘nieuwe inzichten en nieuwe ontwikkelingen’.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu