Ontwerpplan om woonwijk Bargeres in Emmen in tweeën te delen (een landelijk en stedelijk deel) wint tienduizend euro

Uit: plan Gevonden Landschap

Het ontwerpteam dat een plan heeft gepresenteerd waarin woonwijk Bargeres in Emmen wordt opgedeeld in een landelijk en een meer stedelijk deel krijgt een vergoeding van 10.000 euro om dat plan te realiseren.

Zij hebben donderdag de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal gewonnen. Panorama Lokaal is een initiatief dat woonwijken aan de stadsranden klaar wil maken voor de toekomst. Gemeenten, woningcorporaties en bewoners konden locaties aanmelden die toe zijn aan een flinke opknapbeurt. Zeven locaties door het hele land zijn daarop geselecteerd, waaronder de Emmer woonwijk Bargeres.

‘Gevonden Landschap’ beste van drie ontwerpen

Drie ontwerpteams dienden een plan in om Bargeres op te knappen. Het ontwerp Gevonden Landschap kwam als beste uit de bus. Dat plan legt de nadruk op de twee verschillende gebieden van de wijk: het oostelijke deel op de hooggelegen oorspronkelijke Es en het westelijke deel op het lagergelegen ‘Slagen’. In het ontwerp staat beschreven hoe Bargeres-West meer landelijke elementen en een verbinding met het Noordbargerbos zou kunnen krijgen en Bargeres-Oost inzet op een sterkere verbinding met de wijkring en het wijkcentrum.

West-Bargeres landelijker, Oost-Bargeres stedelijker

Aan de westkant maken bestaande woningen in het ontwerpplan deels plaats voor tiny houses en ecovilla’s in het groen. Aan de oostkant wordt ‘compact bouwen’ mogelijk gemaakt: minder gezinswoningen en meer appartementen. Dat zou nieuwe doelgroepen, meer doorstroming en minder scheefhuur moeten opleveren. De Brinkenweg, die als rondweg door de hele wijk loopt, kan aan beide zijden een andere uitstraling krijgen. De oosstzijde een stads laanprofiel en de westzijde een dorpse uitstraling.

Volgens juryvoorzitter Berno Strootman is het een idealistisch maar voldoende pragmatisch plan. ,,Het deel ten Oosten van het kanaal wordt stedelijker, het westelijke deel juist opener. Hier is ruimte voor experiment. Net voor de lockdown heeft het team een week in Bargeres gebivakkeerd. En dat is te merken. Ze hebben de wijk en haar bewoners goed begrepen.”

Wethouder Jisse Otter gaat kijken hoe het ontwerp binnen de woon- en leefbaarheidsvisie van de woonwijk past. Hij wil samen met de andere gemeenten die zijn ingezonden, onderzoeken of er geld valt los te peuteren bij het Rijk. Otter: ,,Geld op tafel krijgen is op dit moment de grootste opgave. Het zou mooi zijn als we met alle gemeenten over een aantal jaar een tour langs de projecten kunnen doen om te kijken wat het ons daadwerkelijk heeft opgeleverd.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu