Onzekere toekomst voor de ooievaars?

Baltsende dieren in het voorjaar: parende Ooievaar. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Bij ooievaarsstation De Lokkerij in De Schiphorst worden steeds minder jongen geboren. Maar volgens cijfers gaat het juist goed met de ooievaar.

De Vogelbescherming zegt dat het goed gaat met de ooievaar in Nederland. Bij De Lokkerij daalt het broedresultaat sinds 2000. Frits Koopman, kunt u als beheerder van De Lokkerij uitleggen hoe dat kan?

„De cijfers zijn verwarrend. Landelijke tellingen laten een verdubbeling van de ooievaarspopulatie zien ten opzichte van 1990. Het is niet zo dat de populatie daalt, het gemiddelde aantal jongen daalt. Het kan zijn dat de dieren langer blijven leven of onderweg minder in de problemen komen. Dat het op dit moment goed gaat met de ooievaar wil niet zeggen dat dat in de toekomst ook het geval is. De oorzaak voor het dalende aantal jongeren is erg complex. Vorig jaar gingen veel broedsels verloren door het slechte weer. De populatie blijft zeer kwetsbaar. Dat vraagt aandacht en veel zorg.”

In Nederland en zeker in het Noorden worden steeds meer ooievaars waargenomen en is het aantal nestplaatsen toegenomen. Is jullie werk niet volbracht?

„Nee, helemaal niet. Je moet bedenken dat we ook dieren opvangen die in de problemen zijn geraakt. Dit jaar hebben we weer negentien ooie-vaars verzorgd. Het is ook een feit dat de Nederlandse natuur kleiner wordt. Meer maïsteelt, bebouwing, infrastructuur en boeren die gedwongen worden een bepaalde opbrengst te halen. Het speelt allemaal een rol. Het zorgt voor minder leefruimte en minder voedsel voor de ooievaars. Een belangrijke taak van ons is dat we bijvoeren in de winter. Als het een aantal dagen achter elkaar stevig vriest, is er voor de vogels geen eten te vinden. Als wij ze niet in redelijke conditie houden kan dat slecht voor ze aflopen. Nogmaals, het is goed mogelijk dat de populatie in de toekomst weer een daling laat zien. Juist omdat er niet direct één oorzaak aan te wijzen is.”

Van ooievaars wordt wel gezegd dat zij de weidevogelpopulatie bedreigen. Meer ooievaars in Nederland kan in dat geval nadelig zijn. Deelt u die mening?

„Dat is een onzinnig verhaal. Mensen die dat zeggen zijn ook degenen die zeggen dat ooievaars baby’s rondbrengen. Hun hoofdvoedsel bestaat uit regenwormen, kevers en muisjes. Er is geen sprake van predatie, het bewust eten van een andere soort, door ooievaars bij weidevogels. We doorzoeken regelmatig braakballen. Niets wijst op het eten van weidevogels.”

Hoe ziet de toekomst er nu uit voor De Lokkerij?

„Wij komen op leeftijd en zijn op zoek naar opvolgers. Dat gaat zeer moeizaam. Er zijn wel liefhebbers geweest, maar niemand wil zeven dagen gratis werken. Dat kan betekenen dat we de boel moeten sluiten. In de regio zal dat teruggang van de populatie betekenen.”

Nieuws

Meest gelezen

menu