Gemeente Coevorden noteert tekort van 1,6 miljoen euro

Coevorden kampt na jaren van mooie cijfers nu ook met een fikse tekort. Foto: DvhN

De jaren van relatieve voorspoed zijn nu ook in Coevorden voorbij. Waar buurgemeenten de afgelopen jaren fikse tekorten noteerden, kon Coevorden juist sparen en investeren. Maar de vestingstad belandt nu ook in zwaar weer.

De halfjaarrapportage laat namelijk een tekort van 1,6 miljoen euro zien. Zo’n zwaar verlies is in jaren niet genoteerd, want in de vorige rapportages stonden alleen maar forse plussen. Raadsfracties zijn geschrokken van de cijfers en maken zich zorgen over het vervolg.

Coevorden was jarenlang op financieel gebied een uitzondering in Drenthe. Hadden andere gemeenten grote tekorten op vooral het verlenen van zorg en jeugdhulp, Coevorden ontsprong op dat gebied juist aardig de dans.

Maar in het jaarverslag van 2019 doken de eerste signalen op dat het minder goed ging dan de jaren ervoor. Ook de zogenoemde meicirculaire, waarin staat hoeveel geld gemeenten van het rijk mogen verwachten, pakte negatiever uit dan gedacht. Met een greep in de spaarpot vult Coevorden het verlies aan.

Wel schrik, geen paniek

,,We zagen het tekort een beetje aankomen’’, zei wethouder Steven Stegen (BBC2014) in de laatste raadsvergadering. ,,De schrik bij de raadsfracties kan ik delen, maar we zijn niet in paniek.’’

Volgens hem ligt het niet in de verwachting dat Coevorden in de tweede helft van dit jaar een soortgelijk verlies voor de kiezen krijgt. ,,Deze periode lijkt tot nu toe wat minder negatief, maar keiharde garanties kan ik niet geven.’’ Daarmee doelde Stegen ook op de gevolgen van de coronacrisis, want bij een tweede golf is het nog lang niet duidelijk of Coevorden dan wel bijvoorbeeld uitgestelde huurpenningen krijgt voor gemeentelijke panden. Om nog maar te zwijgen over de stijging van het aantal uitkeringen.

Duidelijk is inmiddels wel dat Coevorden ruim een miljoen euro krijgt uit het compensatiefonds van het rijk, vanwege de coronacrisis.

Spaarpot geplunderd

Dat uitgerekend Coevorden de afgelopen jaren beter scoorde dan andere gemeenten was opmerkelijk. De gemeente moest immers van ver komen: in 2014 was vrijwel de hele spaarpot geplunderd. Er moest flink bezuinigd worden om het tij te keren.

Noodgedwongen maakte de kasteelstad daarom op tal van gebieden een nieuwe start. Vanwege die herijking was niets meer vanzelfsprekend. In 2019 zagen burgemeester en wethouders dat nieuwe begin als een van de redenen waarom Coevorden juist wat geld overhield. Wat ook flink scheelde is dat de gemeente in drie jaar tijd 185 mensen uit de bijstand kon helpen.

Rijk ‘straft’ Coevorden voor daling aantal uitkeringen

Voor dat laatste wordt Coevorden nu weer ‘gestraft’, want uit het gemeentefonds kwam dit jaar 4 ton minder juist vanwege de daling van het aantal uitkeringen. Stegen wil daarom dat het rijk kijkt naar de huidige situatie, in plaats van de cijfers van een jaar eerder.

Het grootste deel (1,1 miljoen euro) van het huidige tekort is vanwege hogere kosten voor ondersteuning van inwoners die het zelf niet redden. Zo doen meer mensen een beroep op zorgbudgetten in Coevorden dan gemiddeld elders. Wethouder Joop Brink wil daarom volop inzetten op preventie, zodat mensen langer gezond blijven. Zestig vertegenwoordigers van sportverenigingen, zorg- en welzijnsinstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven sloten daarom vorige week een akkoord met als hoofddoel mensen meer in beweging te krijgen.

Nieuws

Meest gelezen

menu