Ook de goudkust van Drenthe krijgt het financieel krap

Nieuwbouw van huizen in Groote Veen bij Eelde. De wijk is zo langzamerhand klaar, waarmee een inkomstenbron voor de gemeente Tynaarlo opdroogt. Foto: Jaspar Moulijn

Een profijtelijke verkoop van bouwkavels en een stevige spaarrekening ten spijt, gaat het ook de rijke gemeente Tynaarlo financieel niet meer voor de wind. Vorig jaar was op de keper beschouwd mager, dit jaar ziet het er helemaal niet best uit.

Overheden kunnen zichzelf aardig voor de gek houden, dat moet wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie) toegeven. Eind vorig jaar stevende zijn gemeente af op een tekort van ruim 3 miljoen euro. Dus maakte hij dit bedrag over van de spaarrekening naar de betaalrekening.

Kavelverkoop brengt alsnog geld in laadje

Nu blijkt dat de soep niet zo heet gegeten wordt als destijds opgediend: de verkoop van bouwkavels leverde de gemeente vorig jaar 3,6 miljoen euro op. Zo waren er nog wat incidentele inkomsten en nu meldt De Graaf een overschot op de jaarrekening van dik 5 miljoen euro, op een totale begroting van 91,5 miljoen euro.

Zonder de greep uit de reserves zou het overschot ‘slechts’ 2 miljoen euro bedragen, maar in de gemeentelijke administratie wordt een bedrag dat je uit de reserves haalt, volgens De Graaf gewoon bij het overschot opgeteld. Hij erkent dat het voor een gewone particulier niet verstandig is om zijn huishoudboekje op die manier te voeren.

Bijna 30 miljoen voor zorg en ondersteuning

De Graaf waarschuwt dan ook: het gaat lang niet zo goed met de financiën van Tynaarlo als het lijkt. De uitgaven aan (jeugd)zorg en ondersteuning (totaal bijna 30 miljoen euro) rijzen de pan uit, net als in de meeste andere gemeenten. Tynaarlo krijgt hier aardig wat klappen van mee, omdat deze gemeente veel instellingen op het gebied van de jeugdzorg herbergt. Jongeren uit andere gemeenten krijgen hier zorg, Tynaarlo betaalt de rekening.

De inkomsten uit kavelverkoop drogen zo langzamerhand op. Kassakrakers als Ter Borch in Eelderwolde en Groote Veen in Eelde zijn bijna volgebouwd.

Nieuwbouw in Vries en Zuidlaren

Weliswaar gaat de nieuwbouw de komende jaren naar verwachting onverdroten door in Vries-Zuid en Zuidlaren (Prins Bernhardhoeve-terrein) maar De Graaf verwacht dat dit per saldo voor zijn gemeente veel minder profijtelijk zal zijn. De gemeente Tynaarlo kocht in 2017 voor bijna 7 miljoen euro en werkt sindsdien hard aan een herinrichtingsplan voor de dorpskern, waarvan het PBH-terrein deel uitmaakt. Naar verwachting zullen er op de achterkant van het terrein woningen komen.

Gevolgen coronacrisis

Dit jaar legt de coronacrisis ook in Tynaarlo een zware druk op de gemeentelijke belastingen. Het leidt tot extra uitgaven, bovendien drogen inkomsten op doordat bijvoorbeeld bedrijven geen belasting of precariorechten meer betalen of doordat sportclubs geen huur betalen voor accommodaties.

„Sommige gemeenten gaan ervan uit dat ze hiervoor volledige compensatie krijgen van het Rijk, maar dat moet nog blijken”, zegt De Graaf. „We hebben dan ook nog geen overzicht van wat het ons gaat kosten. Maar het zijn rare tijden, dat is duidelijk.” De wethouder hoopt tegen de zomer, het moment wanneer de gemeenteraad doorgaans hoort hoe de vlag er financieel bij hangt, wel meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

De Graaf verwacht dat er hoe dan ook maatregelen nodig zijn om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Samen met de andere Drentse gemeenten spant Tynaarlo zich in om de groei van vraag naar jeugdzorg in te dammen. Zo zijn er in veel huisartsenpraktijken tegenwoordig jeugdwerkers te vinden, die ouders hulp en advies geven bij de opvoeding van hun kroost. Dit moet voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grote. Het lijkt de vraag naar zware jeugdzorg af te remmen.


Nieuws

Meest gelezen

menu