Ook dit jaar geld voor glasvezel in Drenthe

Ook dit jaar geld voor glasvezel in Drenthe

De provincie Drenthe blijft dit jaar plaatselijke en regionale glasvezel-initiatieven ondersteunen en stelt daarvoor een half miljoen euro beschikbaar.

De provincie Drenthe blijft dit jaar plaatselijke en regionale glasvezel-initiatieven ondersteunen en stelt daarvoor een half miljoen euro beschikbaar.

Sinds medio 2014 kunnen bewonersinitiatieven terecht bij de provincie voor een subsidie. Die regeling liep vorig jaar af. Omdat in 45 procent van de witte vlekken in Drenthe (de regio's waar geen marktpartijen actief zijn) nog geen bewonersinitiatieven zijn, heeft de provincie de regeling verlengd.

De provincie heeft zich ten doel gesteld dat iedereen in Drenthe in 2019 moet kunnen beschikken over een zogeheten breedbandverbinding.

In Drenthe bundelen inwoners zelf de vraag naar breedband en kunnen daar subsidie voor krijgen. Ook stelt de provincie leningen beschikbaar voor de daadwerkelijke aanleg.

Ook is er afgesproken dat Drentse gemeente beter samen optrekken bij de realisatie van breedband. Werkzaamheden aan de infrastructuur worden gedeeld, zodat vooruitlopend op de daadwerkelijke aanleg van glasvezel alvast buizen ‘slim' kunnen worden gelegd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu