Ook in crisistijd kan inwoner 'inspreken' in gemeenteraad

De Eerste Kamer stemt deze week over digitale besluitvorming voor lagere overheden in tijden van corona-restricties. Gemeenten lijken er klaar voor. Maar hoe zit het met de inspraak voor inwoners?

Foto: ANP/

Foto: ANP/ Lex van Lieshout

De mogelijkheden voor digitale besluitvorming worden in hoog tempo geformaliseerd. De ministerraad en de Tweede Kamer hebben al ingestemd met de noodzakelijke spoedwet, opmerkingen van de Raad van State worden verwerkt en als de Eerste Kamer ook akkoord is, kunnen gemeenten, maar ook de provincie en de waterschappen, besluiten nemen zonder fysiek samen te komen.

Invloed

Maar dan de inspraak. Wie als inwoner van een gemeente invloed wil op het gemeentelijk beleid, moet in eerste instantie weten waar raden en colleges mee bezig zijn. Vandaar dat de vergaderingen ook in deze tijden van crisis openbaar te volgen moeten zijn.

Voor gemeenteraden en colleges zijn de besluitvormende vergaderingen belangrijk - dan kan er bestuurd worden - maar voor inwoners zijn vooral ook commissievergaderingen belangrijk, omdat hierin plannen voor een eerste beschieting worden voorgelegd en nog aan verandering onderhevig zijn. Dat is het moment om invloed uit te oefenen.

Ook moeten raadsleden hierin aanvullende vragen kunnen stellen aan de insprekers. Maar dat moet dan in deze tijden technisch wel mogelijk zijn, vandaar dat meerdere gemeenten wel de raadsvergaderingen maar (nog) niet hun commissievergaderingen hebben ingepland.

Belang van inspraak

Roger de Groot, burgemeester van De Wolden , is zich bewust van het belang van inspraak. ,,Dat moet worden gewaarborgd’’, zegt hij. Het veelgebruikte systeem ibabs is volgens hem zodanig uit te bouwen dat de raad vanuit huis met een beeld- en geluidsverbinding in debat kan.

Echter: ,,Inwoners moeten dan wel de beschikking hebben over digitale middelen en goede internetverbindingen’’, zegt Pascal van Corbach, raadsgriffier van Aa en Hunze . ,,Dat iets technisch mogelijk is, wil niet meteen zeggen dat het voor alle inwoners meteen mogelijk is om in te spreken."

Later deze maand vergadert de raad, insprekers kunnen zich tot de ochtend van de vergadering schriftelijk melden, hun inbreng komt bij de stukken. ,,Hoe we commissies gaan aanpakken, is een volgende stap.’’

De gemeente Coevorden heeft morgen al wel een commissievergadering. Inwoners die willen inspreken, kunnen zich vooraf per e-mail melden bij de griffie en krijgen vervolgens inlogcodes om op het juiste moment in beeld en geluid deel uit te maken van de vergadering.

Inbellen

Assen heeft er al een zogenoemde consulterende vergadering op zitten, over het financiële herstelplan dat voor 1 mei bij de provincie moet liggen. Inspraak van inwoners is in Assen technisch reeds geregeld, ze kunnen inbellen op dezelfde wijze als de raadsleden, desnoods zonder beeld. Emmen is in overleg over eenzelfde systeem.

In Tynaarlo is het streven insprekers te laten ‘meedoen’ aan de vergaderingen. Een definitieve agenda volgt pas na goedkeuring van de spoedwet door de Eerste Kamer.

Ook in Meppel , Noordenveld en Borger-Odoorn moeten voor de maand april nog agenda’s en methoden worden vastgesteld. Inspraak in Midden-Drenthe , Hoogeveen , Westerveld kan deze maand (vooralsnog slechts) schriftelijk. Insprekers kunnen zich melden bij hun gemeente.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Coronavirus
menu