Ook milieuonderzoek naar nietsdoen én volledige verdubbeling N34

De provincie wil de doorstroming op de N34 voor zowel bussen als personenauto’s verbeteren. Foto: Harry Tielman

Alles ligt nog open voor de toekomst van de N34 tussen De Punt en Emmen. Behalve gedeeltelijke verdubbeling kan de provincie ook besluiten de hele weg te verdubbelen of om juist helemaal niets te doen.

Dit bleek maandagavond tijdens een informatiebijeenkomst voor Statenleden over de plannenmakerij voor de N34. De provincie wil de N34 veiliger maken en de doorstroming verbeteren. De komende maanden moeten Provinciale Staten hun goedkeuring geven voor een milieuonderzoek naar de verschillende varianten.

Hoofdvarianten

Eerder kwamen vier hoofdvarianten naar buiten voor een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en drie voor een ongelijkvloerse kruising bij het verkeersplein Gieten. Voor de gedeeltelijke verdubbeling gaat het om 1 keer 12 kilometer verdubbelen, 2 keer 6, 3 keer 4 en 4 keer 3. Volgens projectleider Marinus Pasjes komen daar nog niets doen en helemaal verdubbelen bij.

Volgens Pasjes zijn er nog geen onomkeerbare besluiten genomen. „We moeten nog een keuze maken, het kan dus ook betekenen dat we niets doen.”

Waardevolle natuurgebieden

Duidelijk is dat de operatie erg leeft. Het deel van de N34 voert langs waardevolle natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Inmiddels zijn er al tachtig zienswijzen tegen de operatie ingediend. Inspraakbijeenkomsten in Borger en in Gieten zijn door respectievelijk 78 en 248 mensen bezocht.

In Gieten maken veel mensen zich zorgen over de toekomstige route over het verkeersplein. Gevreesd wordt dat het doorgaand verkeer te dicht langs het dorp gaat rijden. Een van de varianten voorziet dan ook in rijbanen die in westelijke richting worden verlegd, richting Eext.

‘Verlaag de snelheid’

Tegenstanders van de operatie vinden dat de provincie moet kiezen voor een lagere maximumsnelheid op de N34 (80 in plaats van 100 kilometer per uur) en overal een inhaalverbod moet invoeren. Een belangrijk bezwaar is volgens Pasjes dat de N34 dan te weinig aantrekkelijk wordt voor automobilisten, die dan vaker zullen kiezen voor onderliggende, kleine wegen, waarvan ook fietsers en bestuurders van landbouwvoertuigen gebruik maken.

Woensdag praat de Statencommissie voor omgevingsbeleid over de plannen. De bedoeling is dat in 2021 het milieuonderzoek plaatsvindt en dat de provincie in 2022 besluit welke variant het wordt, waarna nog allerlei zaken zoals de grondaankoop geregeld moeten worden. Als alles goed gaat kan de gedeeltelijke verdubbeling dan in de jaren 2026-2028 worden uitgevoerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu