Ook natuurfederatie benadrukt: bied boeren perspectief

Het Fochteloërveen is een van de twaalf natuurgebieden waarvoor NMF Drenthe op de bres staat. Foto: Marcel Jurian de Jong

De stikstofreductie is erg nodig, maar het is ook belangrijk de boeren perspectief te bieden, zegt Reinder Hoekstra van NMF Drenthe, de koepel van natuurorganisaties.

Hoewel hij natuurlijk in de eerste plaats op de bres staat voor de twaalf stikstofgevoelige beschermde natuurgebieden in Drenthe, vindt hij dat de nadruk in het kabinetsbeleid te veel op de vermindering van de stikstofuitstoot ligt en te weinig op plannen om de boeren perspectief te bieden.

Dat laatste is voor het welslagen van de plannen belangrijk, benadrukt hij, want de boeren zetten nu al de hakken in het zand.

‘Brief van landbouwminister is vrij mager’

Hij wijst erop dat hij vrijdag nog weinig tijd heeft gehad om de stukken van de ministers Christianne van der Wal (VVD, stikstof) en Henk Staghouwer (ChristenUnie, landbouw) te kunnen doorgronden. „Maar ik heb wel de indruk dat de brief van Staghouwer vrij mager is”, zegt hij.

Net als de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet wijst hij er op dat de donkerst groene gebieden op de kaart van minister Van der Wal de natuurgebieden zelf betreffen. Daar vindt nu praktisch geen uitstoot meer plaats. De grootste uitdaging zit de gebieden er omheen, die wat lichter groen zijn gekleurd, maar waar veel boerderijen zitten.

Volgens Hoekstra is het ook mogelijk om de taakstellingen wat beter over het land te spreiden. „Als we in de blauwe gedeelten meer dan 12 procent reductie halen, 25 tot 30 procent is goed haalbaar, dan kan de opgave in de andere delen lager worden.”

Hij constateert verder dat er in de reacties veel nadruk ligt op de gebieden waar sterke vermindering nodig is. „Maar je kunt de kaarten ook omdraaien”, zegt hij. „Kijk naar de gebieden waar wel meer mogelijk is. Zo kun je de boeren ook perspectief bieden.”

Nieuws

Meest gelezen

menu