Ook politiek bezorgd over snelheid bij Sleen

De voorgenomen verhoging van de snelheid van de weg bij Sleen baart ook de Coevorder gemeenteraad zorgen. In dorpen is tweespalt ontstaan.

De provincie wil de limiet op bepaalde delen van de N376 tussen Erm en Noord-Sleen verhogen, van 60 naar 80 kilometer per uur.

Coevorden verlaagt juist de snelheid

Opmerkelijk, haalden verschillende raadsfracties dinsdagavond aan. Niet alleen omdat de gemeente Coevorden zelf de snelheid op verschillende eigen 80-kilometerwegen juist verlaagt naar 60. Ook omdat uitgerekend de provincie zélf een jaar of tien geleden de limiet op de N376 bij Sleen van 80 naar 60 bracht.

De provincie deed dat vooral vanwege het verbeteren van de veiligheid, was de veronderstelling. Maar volgens VVD-raadslid André Oudeboon was die maatregel destijds vooral bedoeld om doorgaand verkeer op de N376 te ontmoedigen.

Schoolkinderen

De verkeersveiligheid is de grootste zorg van de Coevorder politiek. Veel schoolkinderen steken de weg op verschillende plekken over, juist ook waar straks de snelheid wordt verhoogd naar 80.

Gertjan Zuur (CDA) vermoedde dat inwoners uit aanliggende dorpen als Erm, Sleen en Noord-Sleen onvoldoende zijn ingelicht over de consequenties. Er zijn weliswaar ‘keukentafelgesprekken’ geweest, maar Zuur hoorde dat daarin vooral is gesproken over verkeerslawaai. ,,En niet over de verkeersveiligheid.’’

Alleen maar drukker

Zuur wil verkeersdeskundigen niet voor de voeten lopen, maar zijn gevoel zegt hetzelfde als dat van andere raadsleden: het is de afgelopen jaren alleen maar drukker geworden op wegen als de N376.

Tweespalt in dorpen

Raadsfracties maken zich ook druk over de tweespalt die is ontstaan in dorpen. Er zijn fervente voorstanders, maar ook felle tegenstanders. Voorzitter Geert Westerink van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn verwacht daarom een emotionele bijeenkomst, als de provincie de plannen toelicht. Die inloop is op 9 juli in MFC De Brink in Sleen, tussen 19.30 en 21.30 uur.

Unanieme steun motie

Een motie van het CDA om de provincie op de hoogte te stellen van de zorgen kreeg unanieme steun.

Nieuws

Meest gelezen

menu