Ook raad Aa en Hunze wil geen extra zoutwinning bij Veendam (en laat dat minister Wiebes ook weten)

Zoutwinlocatie Nedmag Tripscompagnie. foto archief dvhn

De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft donderdagavond gestemd tegen de uitbreidingsplannen van magnesiumzoutwinner Nedmag uit Veendam.

Bij het ministerie van Economische Zaken lag tot en met 24 juli een ontwerp-instemmingsbesluit waarmee het bedrijf uit Veendam tot eind 2045 maximaal 3,7 miljoen ton magnesiumzout kan winnen. Het college van Aa en Hunze had in juni per brief al bezwaar gemaakt tegen die extra zoutwinning.

Nedmag wint sinds 1972 magnesiumzout in de gemeente Veendam, maar een deel van het grondgebied van gemeente Aa en Hunze valt binnen het wingebied.

De voltallige gemeenteraad wil geen verdere zoutwinning en schaart zich daarmee unaniem achter de opstelling van het college van burgemeester en wethouders richting minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat zoutwinbedrijf Nedmag de zoutwinning moet afbouwen.

Duidelijk loket en omgekeerde bewijslast

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra liet donderdagavond - net als in juni - weten dat de inwoners van zijn gemeente bezorgd zijn over de zoutwinning, evenals de stapeling van effecten van mijnbouwactiviteiten in de regio, zoals de gaswinning in Groningen, het gasveld Annerveen en de daardoor ontstane bodemdaling.

Aa en Hunze wil een oplossing zoals in Groningen met een duidelijk loket en omgekeerde bewijslast. Alle inwoners uit het effectgebied van gas- en zoutwinning moeten ingang krijgen via het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Tevens dringt de gemeente er bij de minister op aan dat er vijfjaarlijkse herijkingsmomenten ingepland worden, waardoor de minister elke vijf jaar de zoutwinning onder de loep moet nemen. Ook wil de gemeente dat de minister de verantwoordelijkheid neemt voor het waarborgen van toekomstige extra kosten voor de waterhuishouding in het gebied. Daarover wil de minister nu niets in de Mijnbouwwet opnemen.

Nieuws

Meest gelezen

menu