Op valreep nieuw plan voor bushaltes Norg

Op valreep nieuw plan voor bushaltes Norg

Er ligt een nieuw plan voor de bushaltes in het centrum van Norg. Die komen niet achter garage Dorenbos te liggen, maar langs het druk bereden Westeind.

Er ligt een nieuw plan voor de bushaltes in het centrum van Norg. Die komen niet achter garage Dorenbos te liggen, maar langs het druk bereden Westeind.

B en W hebben de nieuwe variant de afgelopen week met stoom en kokend water uit de hoge hoed getoverd. Het voorstel komt woensdagavond al in de gemeenteraad, omdat Noordenveld anders een provinciale subsidie van ruim 4 ton misloopt.

De aanleg van de bushaltes heeft gevolgen voor de verplaatsing van garage Dorenbos naar de oude gemeentewerf aan de Eenerstraat in het dorp. En voor de brandweerkazerne op deze werf die door komst van Doornbos zou moeten verdwijnen.

Aanvankelijk wilde het college de bushaltes aanleggen op het terrein van Dorenbos, op de plek van de garage. Bussen zouden dan niet langer langs het stukje brink naast de Coop hoeven te rijden. Dat zou een stuk veiliger zijn voor fietsers en voetgangers die de bus nemen. De gemeenteraad van Noordenveld wilde dat b en w ook een alternatief voor bushaltes langs het Westeind onderzochten.

Het college komt nu met een variant om bushaltes aan weerszijden van het Westeind aan te leggen. De kosten zullen iets hoger uitvallen dan 825.000 euro, omdat er grond van Dorenbos nodig is voor een fietsenstalling en parkeerplaatsen. Jan Dorenbos wil zijn grond alleen verkopen als hij zijn garage mag verplaatsen. ,,Ik zie meer in het oude plan, want met het alternatief wordt het niet veiliger op het Westeind.”

B en w willen het besluit over een nieuwe brandweerkazerne opschorten, omdat daar geen raadsmeerderheid voor is. Dat geeft in de toekomst wel een probleem, want Dorenbos wil alleen verhuizen als de kazerne wordt verplaatst. ,,Anders heb ik te weinig ruimte voor mijn bedrijf op de nieuwe locatie.”

Als de gemeenteraad woensdagavond niet akkoord gaat, is er een groot probleem in Norg. Dan verspeelt Noordenveld vier ton, komen er geen nieuwe bushaltes, verhuist Dorenbos niet en komt er geen nieuwe brandweerkazerne.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu