Op woningdoorstroom kun je niet rekenen, dus wil Aa en Hunze geen 400 maar 1000 woningen

De gemeente Aa en Hunze wil woningbouwplannen maken voor 1040 woningen. Dat is fors meer dan de voorgenomen 400 woningen in de Woonvisie.

Vlekkenkaart voor woningbouwplannen in gemeente Aa en Hunze.

Vlekkenkaart voor woningbouwplannen in gemeente Aa en Hunze. Beeld: Gemeente Aa en Hunze

Momenteel wonen veel jongeren in de gemeente noodgedwongen thuis bij de ouders. In zes dorpen voeren ambtenaren en bestuurders gesprekken met inwoners in het kader van de Woningmarktanalyse 2022-2032 . Daaruit blijkt duidelijk dat jongeren starterswoningen in het eigen dorp willen.