Op zoek naar sociale huurwoning in Assen: wachttijd ruim 5 jaar

Aan de Meester van Prinsterenlaan wordt nog hard gewerkt aan afbouw van de huizen. Eigen foto

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning bij Actium in Assen moet geduld hebben. Reguliere woningzoekenden staan gemiddeld 5,1 jaar ingeschreven voor zij een huis krijgen toegewezen.

De slaagkans is afgelopen jaar nog kleiner geworden dan voorheen. De knellende situatie op de huurmarkt zint B en W dan ook niet. Het college is in gesprek met de woningcorporaties ,,hoe we in een tijd van grote druk op de huursector, stijgende bouwkosten en een herstructureringsopgave, toch voldoende aanbod kunnen genereren''.

Actium voert vernieuwingsslag uit

De verhoogde spanning op de huurmarkt in Assen heeft mede te maken met de grote vernieuwingsslag die Actium momenteel uitvoert. Een groot aantal sterk verouderde huurhuizen is afgebroken. De woningen maken plaats voor nieuwbouw en die operatie is nog in volle gang. De voorraad sociale huurwoningen van Actium nam daardoor per saldo met 2 procent af.

Eind vorig jaar had de corporatie in de Drentse hoofdstad 7.540 woningen in beheer. De verwachting is dat in de loop van dit jaar en in 2020 door de vervangende nieuwbouw het aanbod weer aanzienlijk kan worden verruimd.

Voor huurhuis staan 8.150 mensen ingeschreven

Dat is goed nieuws voor de bij Actium ingeschreven woningzoekenden. In totaal waren dat er eind vorig jaar 8.150. Ongeveer 12 procent - zo'n 950 huishoudens - was ook echt actief op zoek naar een huis. Het aantal nieuwe inschrijvingen lag hoger dan vorige jaren.

De stemming op de koopmarkt was afgelopen jaar zoals overal positief. Het aanbod van zowel bestaande als nieuwe woningen nam in de loop van 2018 verder af. In de afgelopen tien jaar was niet eerder sprake van zo'n beperkt aanbod koopwoningen, zo blijkt uit de gemeentelijke Woningmarktmonitor. Dit leidde tot een afname van de verkoop van zowel bestaande als nieuwbouw woningen.

Koopwoning gemiddeld na 37 dagen verkocht

In totaal werden vorig jaar 850 bestaande en 150 nieuwbouwwoningen verkocht. De doorlooptijd van bestaande woningen nam verder af. Bestaande huizen werden het afgelopen jaar na gemiddeld 37 dagen verkocht. De verkoopprijzen waren 25 procent hoger in vergelijking tot afgelopen jaren.

In Assen werden in 2018 in totaal 284 nieuwbouwwoningen opgeleverd: 122 huur- en 214 koophuizen. Er waren 395 huur- en 210 koopwoningen in aanbouw.

Nieuws

menu