Openbaar Ministerie wil opheldering college Tynaarlo over verbod milieu-inspecties op zijn grondgebied: 'Bedrijf kan milieuwet overtreden zonder bestraft te worden'

Officier van justitie Siebren Buist heeft het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo namens het Openbaar Ministerie per brief om opheldering gevraagd over een verbod op reguliere milieu-inspecties bij bedrijven op zijn grondgebied.

Het gemeentehuis van Tynaarlo. Foto: Duncan Wijting.

Het gemeentehuis van Tynaarlo. Foto: Duncan Wijting.

Volgens de officier van justitie heeft het college de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) juli vorig jaar de opdracht gegeven om in de gemeente geen buitengewoon opsporingsambtenaren in te zetten voor controle op naleving van milieuvergunningen. ,,Het gemeentebestuur gaat daarmee op de stoel van de toezichthouders en de handhavers zitten en dat is onacceptabel.”

Nieuws

menu