Opinie: ‘Waarom is er geen Partij voor het Kind?’

Kinderen worden in Nederland gezien als een bezit van de ouders. Ouders bepalen. Slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen, mogen wij achter de voordeur kijken. Kinderen zijn handelingsonbekwaam en daardoor geen rechtssubject. Ze zijn mede hierdoor vrijwel rechteloos.

Ik zie Sharleyne, dartelend door het beeld. Ze is vrolijk en levenslustig. Vader stelde de beeldopnames van haar ter beschikking. Zo zag ik hoe mooi en sprankelend ze was. In de nacht van 7 op 8 juni 2015 eindigt het jonge leven van Sharleyne onderaan een flatgebouw in Hoogeveen. Ze was net 8 jaar geworden.

In beeld bij instanties

Ruim drie jaar lang was Sharleyne bij verschillende jeugdzorg instanties in beeld. Daar is het eigenlijk bij gebleven. Tot hulpverlening kwam het nooit. Zelfs niet na herhaalde zorgwekkende meldingen van de politie, de woningbouwcorporatie en omwonenden.

Veel was er bekend bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), een instelling die begeleiding biedt in een vrijwillig kader. Dwang en drang behoren daar niet toe. Moeder bleek een alcoholprobleem te hebben en zorgmijdend te zijn. Er was sprake van huiselijk geweld, waar Sharleyne getuige van was. Moeder liet haar geregeld achter in een drugspand en bleef soms dagen achtereen weg. Sharleyne was overgeleverd aan de mede flatbewoners. Buren hoorden haar een keer ’s nachts vanuit het drugspand om hulp schreeuwen. Het hulpgeroep ging de flatbewoners door merg en been.

Blaasontsteking

Sharleyne moest naar de dokter, hetgeen moeder afhield. Vader maakte afspraken met de huisarts maar hij had geen gezag over Sharleyne waardoor de huisarts hem eenvoudigweg wegstuurde. Later bleek dat Sharleyne maandenlang met een blaasontsteking had rondgelopen.

Het CJG ondernam niets.

Vader zat echter niet stil. Hemel en aarde heeft hij bewogen om zijn dochter uit huis geplaatst te krijgen. Hij heeft het CJG letterlijk geschreven dat hij voor het leven van zijn dochter vreesde.

Het kind moet centraal staan

Dit afschuwelijke verhaal staat niet op zichzelf. Instellingen binnen de jeugdhulpverlening zijn de afgelopen jaren meerdere malen door de inspectie op de vingers getikt. Steeds is de conclusie dat de veiligheid van het kind niet voorop stond. Ook in het geval van Sharleyne zal dit ongetwijfeld de conclusie zijn van de drie inspecties die momenteel onderzoek doen.

Velen met mij zijn de mening toegedaan dat het roer binnen de jeugdzorg drastisch om moet. Het kind moet centraal komen te staan, de focus moet op het kind gericht zijn en alles wat redelijkerwijs binnen de mogelijkheden van de hulpverleners ligt om de veiligheid van het kind te waarborgen, moet uit de kast gehaald worden.

Een cultuur veranderen, is makkelijker gezegd dan gedaan.

Kinderrechten

In Nederland hebben wij het IVRK (het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van het Kind). In dat verdrag staan kinderrechten opgesomd, zoals recht op onderwijs, zorg en gezinsleven. Deze rechten zijn, doordat ze niet concreet genoeg zijn, in de praktijk in feite niet bruikbaar.

Waarom is er geen wet waarin kinderrechten heel concreet zijn opgesomd? Bijvoorbeeld een wet waarin staat dat een kind recht heeft op drie keer daags een voedzame maaltijd, een keer daags een douchebeurt, een schoon bed, op tijd naar school gebracht en van school gehaald worden, lichamelijke verzorging zoals haren kammen, tanden poetsen, nagels knippen. En wat te denken van het recht om je verjaardag te vieren en het recht om met vriendjes te spelen, het recht op regelmatig contact met beide ouders en opa’s en oma’s.

Perspectief van het kind

Het is van belang dat wij in Nederland gaan beseffen dat kinderen, net als volwassenen, rechtssubjecten zijn. We zullen vanuit het perspectief van het kind moeten gaan kijken in plaats van vanuit de ouder/verzorger.

Op 22 maart wordt een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden door de werkgroep ‘Veilig Opgroeien’. Zo komt hopelijk het kind op de politieke agenda te staan. Want waarom is er wel een Partij voor de Dieren en geen Partij voor het Kind?

Opinie: Liesbeth Poortman-de Boer, letselschade-advocaat bij PUNT Letselschade Advocaten te Groningen

Lees hieronder meer over deze zaak.

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu