Opluchting op Provinciehuis in Drenthe: geen kaalslag door economische crisis

Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) is erg blij dat er voorlopig van ingrepen in het openbaar vervoer geen sprake hoeft te zijn. Foto: Marcel Jurian de Jong

Nederland krijgt in economisch opzicht ongekende klappen door de coronacrisis, maar dit leidt in Drenthe niet tot een kaalslag, zo lijkt het. Op het Provinciehuis is de stemming dan ook voorzichtig optimistisch.

Bussen en treinen kunnen blijven rijden, ook al hebben de vervoersbedrijven de afgelopen maanden flinke klappen opgelopen. In de troonrede kwam zijdelings aan de orde dat het openbaar vervoer in 2021 op extra steun mag rekenen. Gedeputeerde Cees Bijl van verkeer en vervoer is er blij mee. Het geeft in elk geval de rust om in het OV-Bureau Groningen en Drenthe rustig na te denken over de vraag hoe de dienstregeling en de dienstverlening er straks moet uitzien.

‘Half miljard voor cultuur is ongekend’

Nieuws

menu