Opluchting op Provinciehuis in Drenthe: geen kaalslag door economische crisis

Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) is erg blij dat er voorlopig van ingrepen in het openbaar vervoer geen sprake hoeft te zijn. Foto: Marcel Jurian de Jong

Nederland krijgt in economisch opzicht ongekende klappen door de coronacrisis, maar dit leidt in Drenthe niet tot een kaalslag, zo lijkt het. Op het Provinciehuis is de stemming dan ook voorzichtig optimistisch.

Bussen en treinen kunnen blijven rijden, ook al hebben de vervoersbedrijven de afgelopen maanden flinke klappen opgelopen. In de troonrede kwam zijdelings aan de orde dat het openbaar vervoer in 2021 op extra steun mag rekenen. Gedeputeerde Cees Bijl van verkeer en vervoer is er blij mee. Het geeft in elk geval de rust om in het OV-Bureau Groningen en Drenthe rustig na te denken over de vraag hoe de dienstregeling en de dienstverlening er straks moet uitzien.

‘Half miljard voor cultuur is ongekend’

Ook op het gebied van cultuur blijft een kaalslag Drenthe bespaard, aldus Bijl. „Ongekend dat er een half miljard extra naar Kunst en Cultuur gaat”, stelt hij. „Maar deze sector is dan ook erg hard geraakt.” De PvdA’er is ook erg blij dat de PeerGroup in Donderen kan blijven bestaan, nu de locatietheatergroep alsnog een ijdrag uit het Fonds Podium Kunsten krijgt.

Iets minder zonnig gestemd is Bijls VVD-collega Henk Brink. Die wijst er op dat de werkloosheid in Drenthe stijgt van 3 naar 6 procent van de beroepsbevolking. Hij is wel blij met de aandacht voor de circulaire economie in de troonrede, waar Drentse bedrijven, met name in de regio Emmen, al ver mee zijn. Die kunnen dus een voortrekkersrol gaan spelen.

Aantal besmettingen neemt toe

Alle economische voorspellingen zijn zeer onzeker, dat realiseert Brink zich ook. Terwijl de koning de troonrede uitsprak, druppelden de berichten over het toenemende aantal besmettingen binnen. Brink: „We kunnen alleen maar hopen dat we vanaf nu weer uit het dal omhoog kunnen krabbelen. Gelukkig is Drenthe nog steeds een witte plek op de kaart met besmettingsaantallen. Dat is een groot compliment aan onze bevolking.”

Het weefsel van de samenleving is sterk en vertoont veerkracht, dat is gedeputeerde Hans Kuipers (GroenLinks) met koning Willem-Alexander eens. Hij is blij met de extra aandacht voor woningbouw en wijst er op dat de provincie samen met gemeenten en corporaties al veel plannen om het extra geld dat het Rijk hiervoor uittrekt te benutten. Hij is ook blij met het extra geld voor dorpshuizen.

Stikstof en natuur

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) is al een jaar besteld met de natuurontwikkeling en het stikstofdossier. Hij wijst op de 5 miljard euro die het kabinet de komende jaren landelijk beschikbaar heeft voor dit doel. „Daarvan is 2 miljard bestemd om de uitstoot aan te pakken, bijvoorbeeld door stallen schoner te maken, en de rest om natuur te ontwikkelen. Dit is nodig om van de Drentse natuur te genieten en om ook woningbouw, bedrijfsuitbreidingen en nieuwe infrastructuur mogelijk te maken.”

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) kijkt reikhalzend uit naar de plannen met waterstof die de regering verder wil uitwerken. Volgens hem heeft Noord-Nederland uitgelezen voorzieningen om een grote rol in de waterstofeconomie te spelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu