Provincie Drenthe strooit met miljoenen voor ondernemers. Waarom is dat eigenlijk nodig?

Een heer voor wie geld geen rol speelt. De provincie Drenthe lijkt soms wel op stripfiguur Ollie B. Bommel van Marten Toonder. Nu gaat er weer 10 miljoen euro naar MKB Fonds Drenthe. Waarom is dat nodig?

Vertegenwoordigers van Drentse bedrijven bijeen op de Bedrijven Contact Dagen. Met een lening of een aandeleninjectie van MKB Fonds Drenthe kunnen zij gemakkelijker vernieuwen of uitbreiden.

Vertegenwoordigers van Drentse bedrijven bijeen op de Bedrijven Contact Dagen. Met een lening of een aandeleninjectie van MKB Fonds Drenthe kunnen zij gemakkelijker vernieuwen of uitbreiden. Foto: DVHN

Kun je als middelgroot- of klein bedrijf bij de bank geen lening krijgen? Dan is er MKB Fonds Drenthe. Dat verstrekt, onder voorwaarden uiteraard, wel leningen, of neemt aandelen in je bedrijf. Het fonds is in 2014 opgericht, inmiddels heeft het zelf weer behoefte aan geld. Gedeputeerde Henk Brink (VVD) wil er nu 10 miljoen euro insteken. Hij vraagt Provinciale Staten komende maand hiermee in te stemmen.

Crisis van 2008

Het fonds ging in 2014 van start met ook zo’n 10 miljoen euro. Aanleiding voor de oprichting was dat de banken na de crisis van 2008 heel terughoudend waren met financieringen. De provincie wilde voorkomen dat kleinere Drentse bedrijven niet meer zouden kunnen groeien en vernieuwen. Maar inmiddels zijn we bijna acht jaar verder. De meeste banken zitten er warmpjes bij. Waarom moet de provincie nog bedrijven financieren?

„Het is nog steeds lastig voor kleinere bedrijven om leningen te krijgen”, antwoordt Emmy Saimi-Roozeboom, investment manager bij MKB Fonds Drenthe. „Banken trekken zich hier wat uit terug. Bovendien, de bankencrisis is weliswaar voorbij, nu heb je de coronacrisis. Daardoor zijn veel bedrijven geheel of grotendeels door hun reserves heen. Terwijl banken wel eisen stellen aan dat eigen vermogen, als ze een lening verstrekken. Daarom is die aanvullende hulp van de provincie nog steeds belangrijk.”

Liefst een beetje meer

MKB Fonds Drenthe is, zoals dat heet, revolverend. Dit betekent dat het geld dat het fonds verstrekt, weer terug moet komen. Liefst natuurlijk een beetje meer. „Bedrijven betalen een relatief hoge rente als ze bij ons lenen”, vertelt Saimi. Ook kunnen aandelen meer waard worden als het een bedrijf naar den vleze gaat. Risico’s zijn er natuurlijk ook. Bedrijven kunnen failliet gaan of in financiële moeilijkheden raken, waardoor ze leningen niet of niet geheel kunnen terugbetalen.

Saimi erkent dat, maar wil niet ingaan op de vraag of er de afgelopen jaren ook bedrijven failliet zijn gegaan waarin haar fonds aandelen had of die een lening van het fonds hadden. Het zou volgens haar de dood in de pot zijn als Drentse bedrijven geen aanspraak meer kunnen maken op risicodragend kapitaal.

Jongeren kunnen in Drenthe blijven wonen

„Je hebt dat nodig om groei en vernieuwing te realiseren”, zegt ze. „En wij letten bij onze financieringen ook op het belang van de provincie Drenthe: werkgelegenheid en leefbaarheid. Doordat bedrijven groeien en bij de tijd blijven, ontstaat er een toekomst voor jonge mensen in deze provincie.”

MKB Fonds Drenthe heeft de afgelopen zeven jaar 45 bedrijven ondersteund. Ze kunnen 10.000 tot 2,5 miljoen euro aan financiering krijgen. Er moet altijd een andere partij zijn die er ook geld in steekt. Zeer uiteenlopende bedrijven maakten gebruik van het fonds, van het bedrijf Goedemorgen dat een zorglocatie ontwikkelt voor mensen met dementie in het voormalige gemeentehuis van Eelde-Paterswolde tot Campooz, producent van stoere en eigenzinnige vouwwagens.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu