Opnieuw tegenslag woonzorgcentrum Voppen

De gezusters Voppen in 2008. FOTO ARCHIEF DVHN

Het nieuwbouwwijkje De Waide in Nieuw-Schoonebeek heeft fikse bezwaren tegen de plannen van de familie Voppen om daar een woon- en zorgcentrum te bouwen .

Het nieuwbouwwijkje De Waide in Nieuw-Schoonebeek heeft fikse bezwaren tegen de plannen van de familie Voppen om daar een woon- en zorgcentrum te bouwen .

De bewoners van dit gebied achter de katholieke kerk hikken aan tegen de omvang van het gebouw en verwachten parkeer- en verkeersproblemen. De angst is groot dat er op termijn andere doelgroepen worden gehuisvest. ,,Om het plan door te laten gaan, zal de bestemming van het perceel moeten veranderen. Als de familie Voppen zich na enige tijd terugtrekt of haar initiatief slaat niet aan, dan heeft de pandeigenaar de mogelijkheden om er ook andere groepen in onder te brengen. Groepen die mogelijk voor overlast zorgen'', betoogt een buurtbewoner.

Ongeschikt
Betrokkenen hebben inmiddels wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) bijgepraat over hun bezwaren. Hierbij werd nadrukkelijk aangegeven dat het initiatief van de familie wordt gesteund, maar dat alleen de gekozen locatie als ongeschikt wordt beoordeeld. De familie Voppen betreurt het verzet. ,,We vinden het heel jammer'', zegt Ria Voppen. ,,We willen iets aan het dorp toevoegen waar veel ouderen baat bij kunnen hebben. Maar dan moet er natuurlijk wel een plek beschikbaar zijn, op niet al te grote afstand van het centrum. Oudere mensen willen graag bij voorzieningen wonen.''

Dagopvang
De familie Voppen exploiteert sinds 2008 een dagopvang voor ouderen in De Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek. Door in het dorp een woon- en zorgcentrum te bouwen, hoeven senioren uit het grensdorp de laatste jaren niet meer weg uit hun vertrouwde omgeving. Uitgangspunt is een gebouw met zestien appartementen en twee huiskamers. De dagopvang zou ook in dit pand moeten komen.

Het verzet tegen een woon- en zorgcentrum op De Waide is niet de eerste tegenslag voor de Voppens. Eerder viel al de plek van De Dorpshoeve af als nieuwbouwlocatie. Jeugdsoos Rumah Pemuda is al jarenlang gevestigd in dit pand en het lukte niet om voor deze soos een goede andere plek te vinden. Ria Voppen: ,,Er is contact geweest met het bisdom of we ons in de pastorie konden vestigen. Dit bleek niet mogelijk. Gesprekken over overname van het zogeheten Pieper-terrein aan de Europaweg leverden niets op. Eerder was ook de plek waar nu mijn zus Gea woont in beeld. Die optie viel af omdat er een varkenshouderij naast staat.''

Tegemoet
De familie Voppen geeft de moed nog niet op. ,,We staan open voor een gesprek en wellicht is het mogelijk om bewoners met maatregelen tegemoet te komen.''

Een formeel verzoek om te mogen bouwen is (nog) niet ingediend. Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek juicht de komst van een woon- en zorgcentrum toe, maar bemoeit zich niet met de discussie over bouwen op De Waide.

De gezusters Voppen. Foto uit 2008, archief DvhN

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu