Oppositie Hoogeveen wil vaart achter nieuwbouw scholen Wolfsbos

Peter Scheffers (D66) en Inge Oosting (PvdA) bekijken de toiletruimte van de Krullevaar, waar een penetrante urinegeur hangt. FOTO GERRIT BOER

De oppositiepartijen in Hoogeveen willen dat het college veel meer vaart zet achter de plannen voor nieuwe huisvesting van basisscholen in de wijk Wolfsbos.

PvdA, VVD, D66, SP en GroenLinks nemen geen genoegen met een aanpak van de schoolgebouwen vanaf 2019. Ook vinden zij het geldbedrag dat dan beschikbaar is, 2,1 miljoen euro voor alle scholen in de gemeente, ‘volstrekt ontoereikend’.

Dat werd dinsdag duidelijk, toen de oppositiepartijen ter plekke de basisscholen in Wolfsbos bezochten en zich door directeuren lieten informeren over de staat van de gebouwen.

Scenario's

Voor het debat in de gemeenteraad, op donderdag 7 april, werkt de oppositie aan een motie waarin het college tot actie wordt gemaand. De opdracht kan zijn om een aantal scenario’s door te laten rekenen. Die keuzemogelijkheden zouden dan bij de behandeling van de Voorjaarsnota besproken kunnen worden, waarna een besluit wordt genomen.

De rondgang van de raadsleden, gisteren, begon bij school De Kameleon (speciaal basisonderwijs), waar teamleider Marcel Meins aangaf waar het onder meer aan schort: te warme of te koude lokalen, ongedierte, afgebladderde verf. Daarna verkaste het gezelschap naar obs De Goudvink om bij cbs De Krullevaar te eindigen. Ook daar verhalen over slechte isolatie, een ongezond binnenklimaat, kapotte kachels en stinkende wc’s.

Inspectie

Algemeen directeur Zweers Wijnholds van de stichting Bijeen (openbaar basisonderwijs) stelde na vragen van de PvdA dat de problematiek inmiddels ook bekend is bij de onderwijsinspectie. ,,De inspecteur maakt zich grote zorgen over het herhaaldelijk noodgedwongen naar huis sturen van kinderen vanwege een kapotte verwarming.’’

De gemeente Hoogeveen heeft dinsdag, op verzoek van de oppositie, het rapport van huisvestingsspecialist Hevo vrijgegeven. Deze krant berichtte al eerder over dat onderzoek dat in opdracht van de scholen is uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de onderwijshuisvesting in Wolfsbos nog slechter is dan werd aangenomen.

Nieuwbouw

Hevo adviseert de gemeente de vijf schoolgebouwen binnen drie jaar te vervangen door nieuwbouw. De voordeligste optie is gezamenlijke nieuwbouw onder één dak. Die investering kost 8,6 miljoen euro. Aan afzonderlijke nieuwbouw van de schoolgebouwen hangt een prijskaartje van ruim 10,3 miljoen euro. De gemeente is akkoord gegaan met het onderzoek, maar plaatst wel kanttekeningen bij het niet benoemen van verplichtingen voor de scholen en de gemeente.

Het college van B en W heeft dinsdag een prioriteitenlijst van alle 43 basisscholen in de gemeente vastgesteld, op basis van de bouwkundige staat in 2012. Het slechtst blijken De Goudvink, De Kameleon en De Krullevaar.

Volgens wethouder Jan Steenbergen (Gemeentebelangen) staat de gemeente klaar wanneer er voor deze scholen iets misgaat. ,,Normaal gesproken zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud’’, zegt hij, ,,maar vanwege het schrappen van het multifunctioneel centrum Wolfsbos nemen we als gemeente extra verantwoordelijkheid.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu