Oppositie in Hoogeveen wil af van uitzonderingen bij bezuinigingen

De gemeente Hoogeveen wacht flinke bezuinigingen om het huishoudboekje voor de komende jaren sluitend te krijgen. De zes oppositiepartijen in de gemeenteraad willen niet dat het college op voorhand bepaalde projecten en voorzieningen, zoals ijsbaan/zwembad, daarvan uitsluit.

Behalve de nieuw te bouwen ijsbaan met zwembad staan ook bibliotheek, theater De Tamboer, sportvoorzieningen, het stadscentrum en initiatieven voor jeugd en de kindvriendelijkheid van Hoogeveen op het ‘uitzonderingslijstje’ van burgemeester en wethouders. Het college vindt dat dergelijke voorzieningen thuishoren in Hoogeveen en dus in stand gehouden moeten worden. Aan de andere kant willen B en W flink snoeien in het sociaal domein.

Verzoek voor debat

Oppositiepartijen PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks en SGP hebben vandaag een verzoek ingediend voor een ingelast debat voor de raadsvergadering van donderdag. Daarin constateren de oppositiepartijen dat de raad zijn kaderstellende rol niet voldoende kan uitvoeren, doordat bij voorbaat projecten en voorzieningen gevrijwaard worden van bezuinigingen. Volgens de oppositie wordt de raad in de bestaande situatie pas bij de presentatie van de nieuwe begroting op de hoogte gesteld van de bezuinigingen.

Te laat, menen de zes fracties: ,,De raad heeft dan nog maar beperkte invloed op de begroting en kan door de uitsluiting van genoemde projecten en voorzieningen geen integrale afweging maken.’’

Nog in gesprek

De oppositie zegt nog in gesprek te zijn met de coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie over het lijstje projecten en voorzieningen dat het college wil uitsluiten van bezuinigingen. Gezien de deadline voor het aangevraagde debat is het verzoek alvast ingediend bij het dagelijks bestuur van de raad (presidium). Die gaat over de agenda van de raadsvergadering.

Hoogeveen kampt over 2018 met een tekort van 9 miljoen euro, ondanks een meevaller van 2,6 miljoen uit het Gemeentefonds van het Rijk. De gemeente gaf vooral meer uit in het sociaal domein waar de kosten 7 miljoen euro hoger uitvielen. Als de gemeente niet drastisch bezuinigt staat Hoogeveen eind dit jaar financieel onder water. De reserves, in 2017 nog 23,4 miljoen euro, zijn dan verdampt en financieel toezicht door de provincie dreigt.

Jeugdzorg en Wmo

Burgemeester en wethouders wijzen bij het financieel belabberde perspectief vooral naar de ontoereikende bijdragen vanuit het Rijk en de nijpende situatie bij andere gemeenten, als het gaat om uitgaven in jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Naast de mogelijke bezuinigingen waar het college naar gaat kijken, is een lijstje bestaande voorzieningen samengesteld waar B en W niet aan willen tornen. Daaronder valt ook de nieuw te bouwen ijsbaan met zwembad. Hoogeveen heeft nu alleen zwembad De Dolfijn.

Op dat flink verouderde zwembad legt de gemeente dit jaar bijna 1,5 miljoen euro toe. De (verwachte) exploitatie en kapitaalslasten voor de gecombineerde bouw van zwembad met ijsbaan kosten de gemeente ongeveer evenveel, stelt wethouder Jan Steenbergen.

Uitstel

Voor de bouw van miljoenproject ijsbaan/zwembad werft de gemeente nu een aannemer. Daarna moet Hoogeveen nog naar Provinciale Staten om uitstel te krijgen van de deadline van 31 december dit jaar. Dan zou er ijs moeten liggen, maar de gemeente Hoogeveen vraagt vijftien maanden extra tijd voor de bouw van het complex. Als Hoogeveen het uitstel krijgt, dan toucheert de gemeente de (noodzakelijke) bouwsubsidie van 5 miljoen euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu