Oproep: 'Breng kinderen niet meer met auto naar school, maar altijd lopend of met de fiets'

Veilig Verkeer Nederland wil dat ouders hun kinderen op de fiets of lopend naar school brengen. Foto: AD/Marnix Schmidt

Ouders moeten hun kinderen niet langer met de auto naar school brengen. Met de fiets of lopend moet de nieuwe standaard worden, stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN), dat deze week een grote campagne begint. Ook moeten er net als in Vlaanderen autoloze schoolstraten komen.

Een nieuwe norm in het breng- en haalgedrag bij schoolgaande kinderen is dringend noodzakelijk, vindt VVN. Nog steeds is de verkeerssituatie rond veel basisscholen druk en onveilig. In de periode van 2014 tot 2017 vielen er rondom scholen tienduizend verkeersslachtoffers bij ongevallen variërend van klein tot ernstig. 

Schoolomgevingen veiliger maken kan echter alleen als minder ouders met de auto daarheen komen. Momenteel brengen nog ruim zes van de tien ouders hun kinderen met de auto naar school, blijkt uit onderzoek van VVN. Te veel ouders kiezen voor gemak. ,,Ze kunnen daarna immers meteen doorrijden naar hun werk”, zegt VVN-directeur Evert-Jan Hulshof. 

Nu dat argument door de coronacrisis voor veel mensen is komen te vervallen, ziet VVN zijn kans schoon. ,,Door thuiswerken valt het woon-werkverkeer weg, met tijdswinst voor ouders tot gevolg. Ze hebben nu genoeg mogelijkheden kinderen vaker met de fiets of lopend naar school te brengen.”

'Eerder zelfstandig naar school'

Ook zonder corona is halen en brengen zonder auto uitstekend haalbaar, concludeert de verkeersveiligheidsorganisatie. Uit recent onderzoek onder ruim 3300 ouders blijkt dat 95 procent van alle basisschoolleerlingen binnen een straal van 5 kilometer van hun school woont. Gemiddeld bedraagt de afstand van huis naar school zelfs maar 600 meter.

Bijkomend voordeel is dat ouders dan hun kroost op natuurlijke wijze kunnen wijzen op de risico’s van het verkeer, stelt Veilig Verkeer Nederland. ,,Kinderen die in het verkeer veel praktijkervaring opdoen, zijn zich eerder bewust van de gevaren en kunnen ook eerder zelfstandig naar school toe”, stelt VVN-directeur Hulshof.

Wat Veilig Verkeer Nederland betreft, blijft het niet bij een gedragsverandering van ouders. Volgens Hulshof zou de omgeving rond scholen autoluw of, indien mogelijk, zelfs autovrij moeten worden. VVN ziet daarbij veel in het inrichten van zogenoemde schoolstraten, waarbij schoolomgevingen vlak voor en na de schoolbel tijdelijk voor auto's worden afgesloten.

Chaotisch samenspel

Het fenomeen is afkomstig uit het Italiaanse Bolzano, waar het al in 1989 voor het eerst werd toegepast. Vanaf 2012 waaide het over naar België. De stad Gent begon ermee begon en inmiddels hebben al 150 Vlaamse scholen zo’n schoolstraat.  In Nederland experimenteerde Den Haag  vorig jaar als eerste gemeente met een schoolstraat. Dat gebeurde bij Montessorischool De Abeel.

,,Nu wordt ook hier in steeds meer gemeenten gepraat over het inrichten van schoolstraten en dat juichen wij toe”, stelt Hulshof. Zo heeft de gemeente Ede zo'n straat ingericht bij basisschool De Ontdekking. Hij wijst erop dat de verkeerssituatie rond scholen aan het begin en einde van de lesdag vaak ontaardt in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers, wat leidt tot onveiligheid en ergernissen. ,,Met het instellen van een Schoolstraat kan dit worden opgelost.”

Volgens VVN helpt het wanneer scholen en ouders onderling duidelijke afspraken maken over het gewenste breng- en haalgedrag. ,,De meeste basisscholen liggen in een woonwijk, zodat het gemakkelijk, leuk en leerzaam is om kinderen lopend of op de fiets te begeleiden naar school; totdat ze het zelf kunnen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu