Oranjeborg pakt verhuisdozen in

Alle weerstand bij omwonenden ten spijt, is Oranjeborg begonnen aan de verhuizing naar Havelte. De zorginstelling moet vóór 1 april zijn vertrokken uit de oude Tuinbouwschool in Frederiksoord.

Alle weerstand bij omwonenden ten spijt, is Oranjeborg begonnen aan de verhuizing naar Havelte. De zorginstelling moet vóór 1 april zijn vertrokken uit de oude Tuinbouwschool in Frederiksoord.

,,We zijn de verhuisdozen aan het inpakken", bevestigt manager Henk Stokvis van Oranjeborg. De instelling heeft twee maanden de tijd voor de verhuizing van de 19 cliënten en hun spullen. Oranjeborg wil al sinds 2009 verhuizen naar Havelte, nu is het eindelijk zo ver. Het zorgbedrijf neemt zijn intrek in het vroegere conferentieoord De Zevenhof aan de Eursingerlaan, een stukje buiten de bebouwde kom van het dorp.

Zorgbedrijf

Oranjeborg, dat ook vestigingen in Epe en Biddinghuizen heeft, is een kleinschalig zorgbedrijf. Op de internetsite omschrijft de instelling zichzelf als 'vangnet voor (jong)volwassen mannen met een licht verstandelijke handicap, psychische stoornis of geringe vorm van autisme'.

Dat het bedrijf zich in Havelte wilde vestigen, viel van meet af aan verkeerd bij omwonenden. Ze hikken vooral aan tegen het feit dat Oranjeborg een open instelling is. ,,Ik moet er niet aan denken dat deze patiënten, die agressief kunnen zijn, hier regelmatig over straat zullen lopen. Er wonen hier veel gezinnen met jonge kinderen", liet Rob Zethoven, een van de buurtbewoners, afgelopen jaar weten. De instelling wil bovendien het aantal cliënten op de nieuwe locatie laten groeien tot 30.

Voor de rechter

Een groep van een slordige 25 omwonenden stapte naar de rechter. Die zette vorig jaar maart een streep door de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning. De rechtbank miste een 'verklaring van geen bedenkingen' van de gemeenteraad. Enkele maanden later gaf de raad die verklaring alsnog af. Voor de buurt aanleiding het hogerop te zoeken en de omgevingsvergunning aan te vechten bij de Raad van State. Naar verwachting behandelt die dit voorjaar het hoger beroep.

Een verzoek om een voorlopige voorziening wees de Raad van State eind oktober af. Was er een voorlopige voorziening afgegeven, dan hadden alle partijen de afhandeling van de bodemprocedure moeten afwachten, nu kan de verhuizing doorgaan.

Woonklaar

De vroegere Zevenhof is intussen woonklaar gemaakt. Eind 2014 trokken uitbaters Ben van Oosterhout en Marianne Westerbeek de deur achter zich dicht. ,,In de periode dat het gebouw leegstond, is er veel vernield", vertelt manager Stokvis van Oranjeborg. Zo werd het voormalige conferentieoord augustus vorig jaar bezocht door koperdieven.

Alle schade is de afgelopen tijd hersteld, aldus Stokvis. Hij is niet bang voor tegenwerking door de ongeruste buurtbewoners, zegt hij: ,,Welnee, dit zijn uiteindelijk redelijke mensen. Ik vertrouw op een leuke samenwerking met de omgeving." Zodra de verhuizing achter de rug is, wil hij de omgeving uitnodigen voor een open huis.

De Tuinbouwschool in Frederiksoord, waaruit Oranjeborg vertrekt, is inmiddels eigendom van de Maatschappij van Weldadigheid. Die wil er een kennis- en bezoekerscentrum vestigen 'waar het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid wordt verteld'. Zodra het gereed is, sluit de Maatschappij het te klein geworden museum De Koloniehof, elders in Frederiksoord.

Nieuws

Meest gelezen

menu