Oranjedorp en Zwartemeer: kort niet op dorps- en wijkverenigingen (maar op hapjes en drankjes in gemeentehuis)

Dorps- en wijkverenigingen in Emmen dreigen twintig procent van hun gemeentelijke budget kwijt te raken. Foto: DvhN

De gemeente Emmen moet een streep zetten door het plan om een ton te bezuinigen op de wijk- en dorpsverenigingen. Dit betoogden de dorpsverenigingen EOP Oranjedorp en Dorpsraad Zwartemeer dinsdagavond tijdens een inspraakavond in het Emmer gemeentehuis.

Volgens Corina Vink, bestuurslid van EOP Oranjedorp, doen de dorps- en wijkverenigingen, ook wel erkende overlegpartners genoemd, tegen relatief lage kosten veel goed werk. Zo komt er in Oranjedorp met geld van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) openbare verlichting langs het fietspad Oosterwijk en is er na het uitbreken van de coronacrisis een dorpstelefoon ingesteld. Mensen die hulp nodig hebben bij praktische zaken, zoals het doen van boodschappen, kunnen een speciaal nummer bellen. ,,Kapotte picknickbankjes repareren wij zelf, in plaats van dat wij de gemeente bellen.’’

Emmen moet miljoenen euro’s bezuinigen en maakte eerder dit jaar plannen bekend hoe zij dat wil doen. Een van de plannen betreft het budget voor dorps- en wijkverenigingen. Zij krijgen opgeteld vijf ton per jaar voor maatregelen om de leefbaarheid te vergroten. Wat betreft het college van burgemeester en wethouders gaat daar 20 procent van af, dus 100.000 euro per jaar.

‘Bezuiniging van vijf procent is wel reëel’

Toen de plannen enkele maanden geleden bekend werden gemaakt, reageerden veel dorps- en wijkverenigingen al furieus. Tijdens een speciale inspraakavond in het kader van de bezuinigingen kwamen dinsdagavond twee dorpsverenigingen naar het gemeentehuis om hun verhaal te doen: EOP Oranjedorp en de Dorpsraad Zwartemeer.

Leo Hoogenberg, voorzitter van de Dorpsraad Zwartemeer, benadrukte dat de dorps- en wijkverenigingen belangrijk werk verrichten. Als ambtenaren hiervoor worden ingeschakeld, is de gemeente volgens hem aanzienlijk meer geld kwijt.

Gaan de geplande bezuinigingen door, dan bestaat volgens hem de kans dat de inzet van de Dorpsraad minder wordt of zelfs wordt overwogen om de handdoek in de ring te gooien. Een bezuiniging van drie tot vijf procent in plaats van twintig procent op het budget van de dorps- en wijkvereniging vindt Hoogenberg wel reëel.

‘Minder externe bureaus, schrappen nieuwjaarsreceptie en geen hapjes en drankjes meer naar raadsvergadering’

Vink kwam ook met een aantal suggesties hoe de gemeente zelf geld kan besparen. Ze noemde het afschaffen van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, het minder vaak inhuren van externe bureaus en het sneller afhandelen van vergunningsaanvragen. Ook het maaibeleid zou effectiever kunnen en kan er volgens Vink wel een streep door de hapjes en drankjes na een raadsvergadering.

Naast de twee dorpsverenigingen waren ook vertegenwoordigers van de Stichting Regio Marketing Emmen (SRME) en middenstandsvereniging Emmen Vlinderstad aanwezig. SRME hekelde het plan van de gemeente om de subsidierelatie stop te zetten en Emmen Vlinderstad bepleitte het openhouden van de bewaakte fietsenkelder.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu