(Oud-)medewerkers uiten zorg kwaliteit Veilig Thuis Drenthe

(Oud-)medewerkers van Veilig Thuis Drenthe maken zich zorgen over de kwaliteit van dit expertisecentrum voor huiselijk geweld. Ze wijzen op het grote personeelsverloop en het vertrek van ervaren mensen.

Bij Veilig Thuis Drenthe (VTD) komen alle meldingen binnen van huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling en ouderenmishandeling. VTD doet onderzoek en brengt hulp op gang. VTD maakt onderdeel uit van GGD Drenthe.