Ouderplatform Volgbaar Onderwijs; als een kind niet precies in het onderwijs past

Een thema-avond van het Ouderplatform Volgbaar Onderwijs. Rechts Jeroen Veltheer.

Dertien jaar geleden zochten twee moeders uit Assen een geschikte school voor hun zonen met Gilles de la Tourette, PDD-NOS en autisme. Dat lukte niet. Hun kind kon alleen naar het vmbo of naar het speciaal onderwijs. Maar op beide plekken hoorde hun zoon niet thuis, vonden ze. Ze wilden een havo/vwo-klas met structuur, kleine klassen en docenten die hun kinderen de juiste ondersteuning zouden geven. Ze riepen ouders met gelijke ervaringen op zich te melden. Het mondde uit in het Ouderplatform Havoplus, waar ook vader Jeroen Veltheer zich bij aansloot.

Hoe gaat het met het Ouderplatform Havoplus?

,,De naam is een paar jaar geleden veranderd in Ouderplatform Volgbaar Onderwijs, omdat we ons niet meer alleen op het voortgezet onderwijs richten, maar ook op het basis- en middelbaar beroepsonderwijs. Veel breder dus.’’

Sinds 2014 is er passend onderwijs. Kinderen met PDD-NOS, ADHD, autisme, een andere beperking of stoornis kunnen toch gewoon naar het regulier onderwijs?

,,Met passend onderwijs moeten scholen een plek voor deze kinderen hebben, maar dat gaat wel eens mis. Daarom blijven we nodig.’’

Wat doet het Ouderplatform precies?

,,Ons hoofddoel is om ouders deskundig te maken over passend onderwijs, zodat ze gelijkwaardig zijn aan professionals. Scholen en leraren weten ook niet alles. En als je minder weet, heb je een ondergeschikte positie. Die deskundigheidsbevordering doen we vooral via thema-avonden en cursussen. Ook werken we samen met landelijke netwerken en andere ouderorganisaties.’’

En als kinderen stuk lopen in het onderwijs?

,,We zijn een vraagbaak voor ouders. Onlangs heeft bijvoorbeeld een ouder met een zoon met ADHD bij ons aangeklopt. Hij zit op het vwo, maar dat gaat niet goed. We zoeken een school met kleine klassen waar hij goed begeleid kan worden.’’

De school waarop hij zit, moet hem toch goed onderwijs geven?

,,Dat klopt. Als deze school dat niet lukt, moet ze een andere school voor hem zoeken en niet de ouders. Maar soms loopt dat niet. Dus zoeken de ouders zelf een geschikte school. Punt is dat lang niet iedereen weet hoe het precies werkt en hoe het zit met de regelgeving. Ouders hebben ondersteuning nodig.’’

Jullie zoeken nieuwe ouders voor het platform?

,,De kinderen van de ouders die actief zijn, hebben het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs bijna verlaten. We verliezen langzaam de binding, terwijl het van groot belang is dat er ouders zijn die zich voor het algemeen belang van kwetsbare kinderen inzetten. Er is nog veel te doen.’’

Ouders die zelf kwetsbare kinderen op school hebben?

,,Dat kan, maar hoeft niet per se. Ze moeten zich wel voor deze kinderen inzetten, overleggen met scholen, landelijke ouderplatforms en andere instellingen. Landelijk ondersteunt de ouderorganisatie Ouders&Onderwijs ons. In Groningen en Drenthe hebben we contacten met samenwerkingsverbanden van scholen en met speciale voorzieningen.’’

Wat staat er de komende tijd op jullie agenda?

,,Kinderen kunnen bijvoorbeeld op verschillende niveaus eindexamen doen. Iemand doet bijvoorbeeld een vak op het vmbo en de rest op havo. Nu is het zo dat een kind dan een vmbo-diploma krijgt. Wij vinden dat dat anders moet. Verder heeft de Tweede Kamer onlangs besloten dat alle leerlingen tot het mbo moeten worden toegelaten, het toelatingsrecht. Wij hebben die wet doorgenomen en zwakke punten gevonden. We willen met andere onderwijsorganisaties kijken hoe dat beter kan. Voor al dit soort zaken hebben we ouders nodig die daar de schouders onder zetten. Verder komt op 3 april Emiel van Doorn naar Assen. Hij heeft ADHD en ontwikkelingsachterstand en als kind wist niemand op school hoe het met hem moest. Nu ondersteunt hij al jaren leerlingen met een ontwikkelingsachterstand. Hij komt vertellen over gevoel dat ouders wel eens hebben: Help, mijn kind past niet in het onderwijs.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu