Out: 'Weinig respect voor democratie'

Burgemeester Marco Out van Assen.

Out gaf aan regelmatig kromme tenen te krijgen van het publieke debat over heikele onderwerpen zoals het Asser maai- en parkeerbeleid. ,,Facebook en Twitter staan vol met meningen en opvattingen die niet de indruk wekken dat ze per se gestoeld zijn op enige kennis van zaken.”

Out gaf aan regelmatig kromme tenen te krijgen van het publieke debat over heikele onderwerpen zoals het Asser maai- en parkeerbeleid. ,,Facebook en Twitter staan vol met meningen en opvattingen die niet de indruk wekken dat ze per se gestoeld zijn op enige kennis van zaken.”

De burgemeester stelde voorop dat kritiek bij democratische processen hoort, maar dat de bejegening vaak van weinig respect getuigt. ,,Zowel in de richting van B en W als, verdrietig genoeg, ambtenaren. Mijn waarheid is dat wordt geluisterd naar onze inwoners en we oprecht geïnteresseerd zijn in de opvattingen van belangengroeperingen.''

Het lot van bestuurders is dat zij keuzes moeten maken, aldus Out. ,,Maar nadat inwoners of wijkverenigingen met ons de dialoog zochten en terechte kanttekeningen plaatsten, hebben we bijvoorbeeld het parkeer- en het maaien van gras- en groenstroken aangepast.”

Smet op blazoen

Volstrekt verwerpelijke trends noemde Out ontwikkelingen als het moeten afbreken van raadsvergaderingen, het posteren van de ME bij gemeentehuizen en dat raadsleden aandringen op meldpunten voor bedreigingen. ,,Die werpen meer dan een smet op ons democratisch blazoen en stemmen tot nadenken.''

Het door Out geconstateerde aanhoudende gemopper en gebrom zorgen volgens hem voor een beeldvorming die vaak geen recht doet aan de feiten. ,,Amper twee jaar geleden werd Assen genomineerd als Beste Binnenstad van Nederland. Nu worden wij door externe deskundigen weggezet als een desolaat winkeloord waar niets valt te beleven en de laatste middenstander elk moment kan besluiten de deur te sluiten. Ik zie een andere stad, een stad war zeker uitdagingen spelen. Maar tegelijkertijd zie ik een vitale stad waar we bruggen slaan naar de toekomst.''

De Stichting Sinterklaasintocht Assen werd tijdens de druk bezochte receptie in het gemeentehuis speciaal in het zonnetje gezet. De stichting ontving de zilveren legpenning van de gemeente als waardering voor de wijze waarop ze al jaren de Asser intocht organiseert.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu