Out: 'Weinig respect voor democratie'

Burgemeester Marco Out van Assen.

Out gaf aan regelmatig kromme tenen te krijgen van het publieke debat over heikele onderwerpen zoals het Asser maai- en parkeerbeleid. ,,Facebook en Twitter staan vol met meningen en opvattingen die niet de indruk wekken dat ze per se gestoeld zijn op enige kennis van zaken.”

Out gaf aan regelmatig kromme tenen te krijgen van het publieke debat over heikele onderwerpen zoals het Asser maai- en parkeerbeleid. ,,Facebook en Twitter staan vol met meningen en opvattingen die niet de indruk wekken dat ze per se gestoeld zijn op enige kennis van zaken.”