Partij voor de Dieren Drenthe: 'Stop met jagen vlakbij natuurgebieden om verspreiding vogelgriep te voorkomen'

Foto: Pixabay.

De fractie van De partij voor de Dieren Drenthe vindt het onverstandig om vlakbij natuurgebieden met veel watervogels te gaan jagen of te recreëren, nu de besmettelijke en – voor dieren – dodelijke variant van vogelgriep H5N8 voorkomt in Nederland. De partij heeft hier vragen over gesteld aan het provinciebestuur.

Het risico op verspreiding van de vogelgriep wordt groter als zwermen vogels opschrikken en zich gaan verplaatsen. In Friesland heeft de Veiligheidsregio wandelaars daarom opgeroepen om in natuurgebieden met veel watervogels zoveel mogelijk de rust te bewaren.

Verspreiding verergeren

De Partij voor de Dieren vraagt of de Provincie Drenthe gaat overleggen met de Veiligheidsregio over mogelijke maatregelen. Statenlid Thea Potharst: ,,Juist nu moeten we gebieden met veel vogels zo min mogelijk verstoren. De jacht, voor schadebestrijding of voor hobby, zorgt niet alleen voor verstoring, maar kan ook verspreiding verergeren door het aanraken van besmette vogels”.

Geen ganzen meer doden

Onlangs verleende de Provincie Drenthe meerdere ontheffingen voor het doden van ganzen met geweer rondom Zuidlaren, Zuidlaarderveen en De Groeve. De ganzen mogen worden gedood vanwege mogelijke schade aan de gewassen.

Een aantal van deze landbouwpercelen ligt vlakbij het natuurgebied Tusschenwater. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gevolgen van de verstoring in dat gebied en vraagt de provincie om deze ontheffingen in te trekken.

Nieuws

menu