Partij voor de Dieren wil opheldering over bomenkap op vakantiepark in Westerbork

Een bewoner van een vakantiehuisje kijkt toe hoe de gekapte bomen worden afgevoerd. Foto: eigen foto

De Partij voor de Dieren wil opheldering van Gedeputeerde Staten over de rol van de provincie bij de bomenkap op vakantiepark Het Timmerholt in Westerbork.

De partij in het Drents parlement heeft schriftelijke vragen gesteld aan GS over de kap van een deel van een bosperceel eind mei, midden in het broedseizoen. De PvdD heeft twijfels over de ecologische scan, die is uitgevoerd. Zo wil de partij weten of het onderzoek is uitgevoerd door een ecoloog en of het niet raar is dat er in het broedseizoen geen nesten zijn aangetroffen.

In het geval van Het Timmerholt gaat de provincie over de bescherming van de fauna en de gemeente Midden-Drenthe over de bomen. Omdat het park een scan liet uitvoeren en er van de zijde van de provincie geen bezwaren waren, dacht de beheerder volgens de regels te hebben gewerkt. Ook omdat in Midden-Drenthe bomen tot een dikte van 40 centimeter vergunningsvrij mogen worden gekapt. De gemeente stelde dat er onterecht geen vergunning was aangevraagd en heeft inmiddels een herplantplicht opgelegd.

De PvdD vraagt zich af waarom de gemeente het bevoegd gezag is voor de bomenkap, omdat het om een bosperceel in het buitengebied gaat, dat normaal gesproken onder de provincie valt. Met uitzondering van erven en tuinen, maar daar kun je volgens de partij bij een bosperceel op een recreatiepark niet van spreken.

Uit antwoorden, die deze krant eerder al over deze kwestie kreeg van de provincie, blijkt dat er voorafgaand aan de bomenkap een scan is uitgevoerd door een bedrijf. Of dit daadwerkelijk door een ecoloog is gedaan, wordt niet duidelijk. De uitkomsten zijn voorgelegd aan de provincie en die ging akkoord, omdat er geen opzettelijke verstoring van vogels, nesten, dassen en bijvoorbeeld vleermuizen was te verwachten. ,,In dit geval is gekapt na het uitvoeren van een ecologische scan. Er is daarmee geen sprake meer van opzet en dus geen overtreding.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu