Houden klagers Pearl Village Dalen tegen? 'Heb de neiging een groot spandoek in de tuin te zetten dat wij vóór het festival zijn'

Bier, feest en gezelligheid op het festival vorig jaar in Dalen.

Bier, feest en gezelligheid op het festival vorig jaar in Dalen. Foto: Jan Anninga

Pearl Village Festival & Weijdepop in Dalen doet er alles aan om het evenement in juli door te laten gaan. In een gesprek met drie klagende omwonenden en de gemeente Coevorden heeft de organisatie opnieuw verschillende toezeggingen gedaan.

Ondertussen neemt de wrevel in Dalen over het mogelijk afblazen van het festival alleen maar toe. ,,Zet maar groot in de krant dat wij vóór zijn. Net zoals veruit de meeste Dalenaren’’, zegt Alwin Eijsink, die het dichtst op het festivalterrein woont. ,,Het is schandalig dat een enkeling een feest voor duizenden kan tegenhouden.’’

Onlangs stelde de rechter de drie bezwaarmakers in het gelijk die hun beklag deden over het festival, dat sinds 2019 wordt gehouden op een weiland tussen de Reindersdijk en het spoor in Dalen. Volgens hen loopt het de spuigaten uit met de herrie en de overlast. Ze ergeren zich groen en geel aan fietsen die overal maar geparkeerd staan.

De rechter oordeelde dat de gemeente Coevorden een te globale vergunning had verstrekt voor het evenement, waardoor het festival onder de huidige voorwaarden geen doorgang kan vinden. Maar de gemeente kan een nieuw besluit nemen, waarin zaken wel veel meer gespecificeerd zijn. Reden voor wethouder Erik Holties (BBC2014) om in overleg te gaan met bezwaarmakers en de organisatie.

Maatregelen

Om de bezwaarmakers tegemoet te komen heeft de organisatie in dat overleg verschillende maatregelen aangekondigd. Het festival wordt nu verder naar achter op het terrein gehouden, verder weg van de bewaarmakers. De podia staan niet gericht op het dorp Dalen, maar juist richting het buitengebied. Er komt een nieuwe fietsroute, zodat pakweg de helft van de fietsers niet meer door het dorp komt, maar er langs. Om overlast tegen te gaan, komen er extra verkeersregelaars en veiligheidsmensen.

Verder begint de schoonmaak van het terrein niet meteen ‘s nachts, want dat was een ander punt waarover werd geklaagd. En de Reindersdijk wordt grotendeels afgezet voor verkeer.

,,Het was een positief en constructief gesprek’’, zegt Holties. ,,Het was goed dat de gemeente, de bezwaarmakers en de organisatie om tafel zaten, zodat in alle rust de standpunten over en weer uitgewisseld konden worden. De bezwaarmakers voelden zich lange tijd niet gehoord. We hebben teruggeblikt en geconcludeerd dat zaken als overleg met elkaar echt anders hadden gemoeten. Pearl Village heeft daarin ook beterschap beloofd.’’

Onzekerheid blijft

De toezeggingen dienen als basis voor een vervolg, want het is nog lang niet zeker of het festival nu wel kan doorgaan. Er wordt nog naar andere zaken gekeken, zoals het begrenzen van het aantal bezoekers en of de horeca in het dorp zelf rond dezelfde tijd sluit als het festival. Ook moet de gemeente nog andere juridische aspecten onder de loep nemen. ,,We gaan sowieso een nieuw besluit op het bezwaar nemen’’, zegt Holties. ,,Maar 100 procent zekerheid voor het festival kunnen we niet geven.’’

Zulke besluiten moeten namelijk ook weer ter inzage worden gelegd, om mensen in de gelegenheid te stellen te reageren. De tijd dringt hoe dan ook, want het festival is op 7, 8 en 9 juli.

Hoopvol

Jory Bosch van de organisatie blijft hoopvol gestemd. ,,We hebben nog meer toezeggingen gedaan, zoals verhuizing op termijn naar een andere locatie. Maar ook dat is niet zomaar te regelen, want voor bijvoorbeeld dit jaar zitten daar al aardappelen in, in plaats van gras. Vanaf 2027 zou die plek wel kunnen.’’

Zo ver mogelijk van de bewoonde wereld zou in theorie ook een mogelijkheid zijn, maar dat wil de organisatie niet. ,,Wij zijn een festival voor jong en oud. Kinderen moeten er ook makkelijk kunnen komen, net als gezinnen en ouderen.’’

‘Oplossing in plaats van trammelant’

De woordvoerder van de klagende omwonenden, die niet met de naam in de krant wil, zegt dat ook zij graag een oplossing willen in plaats van trammelant. ,,De omwonenden zijn niet tegen het festival en zijn graag in gesprek met de organisatie hoe het feest wel doorgang kan vinden. Ze zijn uitermate teleurgesteld in de gemeente. Deze kwestie speelt al sinds 2019, maar nooit heeft de gemeente de moeite genomen om het gesprek aan te gaan. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met omwonenden. We zitten nu aan tafel omdat de rechtbank dat heeft opgedragen. We vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente niet zelf het initiatief heeft genomen om te kijken naar een alternatieve locatie. Dit feest is wel heel dicht tegen de bebouwde kom.’’

De woordvoerder wil niet ingaan op de vraag wat er moet gebeuren om de bezwaren van tafel te krijgen. ,,We zijn in gesprek en ik wil daarop niet vooruitlopen.’’

Woede en frustratie

Maar bij anderen in Dalen groeit de woede en de frustratie. Nogmaals Alwin Eijsink: ,,De organisatie probeert op allerlei manieren de bezwaarmakers tegemoet te komen. En nóg is het niet goed. Duizenden mensen wordt zo een feestje onthouden. Ik heb de neiging om een groot spandoek in de tuin neer te zetten om duidelijk te maken dat wij vóór het festival zijn. Anders worden wij er als omwonende ook op aangekeken.’’

Met de overlast viel het volgens Eijsink vorig jaar mee. Controleurs hadden in zijn tuin geluidsmeters geplaatst. ,,Het geluid bleef het hele festival lang keurig binnen de normen.’’

Burgemeester en wethouders bespreken de kwestie dinsdag opnieuw. Het is de bedoeling dat alle partijen volgende week weer bij elkaar komen.