Plaatst waterschap Hunze en Aa’s opzettelijk onbeveiligde klemmen om muskusratten te vangen en te doden in gebied waarin bevers leven? Openbaar Ministerie stapt naar de Hoge Raad

Bevers. Foto: Kor Bakker

Kunnen muskusratten op een bevervriendelijke manier worden gevangen in het gebied van Waterschap Hunze en Aa’s? Het Openbaar Ministerie vindt van wel.

Het OM stapt naar de Hoge Raad omdat hij het niet eens is met de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden over de manier waarop het waterschap de muskusratten vangt.

Bever vast in klem

Het waterschap plaatst jaarlijks duizenden klemmen in natuurgebieden zoals de Onlanden, Drentsche Aa en Hunzedal. Eind 2019 kwam een bever vast te zitten in een van de klemmen in het gebied Onnen/Zuidlaren.

Volgens het gerechtshof mag het waterschap de klemmen wel onbeveiligd plaatsen, omdat hiermee de schade aan de waterstaatwerken wordt voorkomen. Het Openbaar Ministerie mag volgens het gerechtshof daarom het waterschap niet vervolgen.

Het OM is het hier niet mee eens omdat het vangen van de ratten niet per se een taak is die door het waterschap moet worden uitgevoerd. Het vangen van muskusratten kan volgens het OM op een veel bevervriendelijke manier worden gedaan door beveiligde klemmen te plaatsen. De kans dat er dan een bever wordt gevangen, is veel kleiner. Alle andere waterschappen in Nederland gebruiken volgens het OM wel beveiligde klemmen.

Regels en voorschriften

Volgens het waterschap wordt er wel gebruik gemaakt van klemmen die door andere waterschappen ook worden gebruikt. ‘Bij de uitoefening van onze taak om muskusratten en beverratten te vangen hebben we te maken met regels en voorschriften. Deze leven wij na en we maken dus ook geen gebruik van klemmen die niet zouden zijn toegestaan. Ook in het geval van deze zaak is het onze stellige overtuiging dat we alle regels en voorschriften in acht hebben genomen’, aldus een woordvoerder van het waterschap.

Het waterschap is er stellig van overtuigd dat ze gebruikmaakt van klemmen die zijn toegestaan. ‘In wet- en regelgeving wordt nergens onderscheid gemaakt tussen ‘beschermde’ dan wel ‘onbeschermde’ klemmen’, aldus de woordvoerder.

Goede voorbeeld geven

Toch houdt het OM vast aan haar standpunten. ‘Onze inzet is dat het waterschap het goede voorbeeld gaat geven door het gebruiken van beveiligde klemmen. Daarnaast willen wij dat de zaak door de Hoge Raad wordt verwezen naar een ander Gerechtshof, dat daar de zaak in hoger beroep wordt behandeld en dat er een veroordelend vonnis volgt’, vertelt officier van justitie Siebren Buist.

Nieuws

menu