Plan buitengebied Aa en Hunze niet af

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Aa en Hunze mist aandacht voor de natuur. De landelijke commissie voor de milieueffectrapportage stuurt het plan met die conclusie retour naar de gemeente.

Het advies van de MER-commissie betekent dat de gemeente alsnog duidelijk moet maken hoe ze de natuur niet de dupe wil laten worden van de extra mogelijkheden die de landbouw krijgt. Het nieuwe bestemmingsplan maakt grotere landbouwbedrijven mogelijk, maar over de gevolgen daarvan voor natuurgebieden als de Elperstroom en de Drentsche Aa wordt volgens de commissie niet gerept.

Ook andere beschermde natuurgebieden kunnen last krijgen van extra luchtverontreiniging door schaalvergroting in de landbouw, zo stelt de MER-commissie.

De gemeente krijgt het advies om uitvoerbare maatregelen te bedenken die de natuurgebieden afdoende beschermen als een landbouwer de ruimte krijgt om zijn bedrijf te vergroten. Dat kan door een beperking van het aantal koeien, extra technische eisen aan de stallen of terugkomen op het plan om agrarische gebouwen van twee hectare mogelijk te maken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu