Plan voor zonnepark bij Sleen

Ook bij Sleen zijn plannen voor een zonnepark. De gemeente Coevorden heeft een vergunning voor tien jaar verleend voor zo’n zonneakker.

De locatie is nabij de rioolwaterzuivering van Vechtstromen, tussen de Jongbloedvaart, nieuwbouwwijk Broekveld en de Haarstdiek in. Dat gebied is eerder in de structuurvisie al aangewezen voor een zonnepark.

Nieuws

menu