Plan: windmolens bij Emmen binnen 500 meter van woningen

Bewoners van de Zwartenbergerweg op een eerdere informatiebijeenkomst, drie jaar geleden in hotel Van der Valk. Voorlopig staat er nog steeds geen windmolen. FOTO JAN ANNINGA

Energiebedrijf Raedthuys heeft een alternatief plan voor zeven windmolens langs de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum. Door ze verder van de grens te bouwen wordt het zogeheten Verdrag van Meppen omzeild.

Er is zit wel een heel grote ‘maar’ aan het plan: als het doorgaat komen vijf van de zeven molens binnen een straal van 500 meter van huizen te staan en dat is niet conform de Structuurvisie Windenergie van de gemeente Emmen. Die is samen met de provincie Drenthe al op de hoogte gebracht van de plannen.

Een en ander blijkt uit een uitgelekte brief van projectmanager Pim van Bussel van de Raedthuys Groep aan het bewonersplatform van de Zwartenbergerweg. Die weg is een van de drie locaties, die in de gemeente Emmen in aanmerking komt voor windmolens. Ook de Pottendijk en de N34 ter hoogte van Westenesch zijn daarvoor aangemerkt. Emmen moet van de provincie voor in totaal 95,5 Megawatt aan windmolens plaatsen.

Vertraging door het Verdrag van Meppen

Het windmolenproces langs de Zwartenbergerweg loopt flinke vertraging op door de bemoeienis van de Duitse overheid. Als gevolg van het zogeheten Verdrag van Meppen (uit 1824!) kan er niet binnen 300 meter van de grens gebouwd worden. Om het proces weer vlot te trekken komt Raedthuys nu met het nieuwe idee. Het realiseert zich dat het de bewoners van de vijf huizen alleen meekrijgt voor de plannen als er een flinke som geld wordt geboden, blijkt uit de brief. Raedthuys overweegt de bewoners mede-eigenaar te laten worden van een van de zeven molens en hen daarvoor ook het investeringskapitaal te schenken. ,,Ze plukken daarmee rechtstreeks de vruchten van het windpark.’’ Het mes snijdt aan twee kanten want een goed renderend project is dan niet langer alleen het belang van Raedthuys.

Omwonenden zijn verdeeld over nieuw plan

Drie van de vijf omwonenden met een huis binnen een straal van 500 meter zitten in het bewonersplatform. Een van hen is Klaas Bosma. Hij was verrast door de brief vlak voor de feestdagen, zegt hij. ,,Ja, die kwam als een hamerslag. De meningen in de buurt zijn een beetje verdeeld. Er zijn er die het wel zien zitten, maar voorlopig houd ik liever vast aan de eisen in de structuurvisie. Ik ben wel benieuwd met welke voorstellen Raedthuys komt. Ik heb er ook niks aan als ik straks met een onverkoopbare woning zit.’’

De wethouder houdt vast aan de structuurvisie

Wethouder René van der Weide is door Raedthuys op de hoogte gesteld van het plan. ,,En dat plan wijkt op heel wat aspecten af van onze structuurvisie, waardoor wij er niet echt aan kunnen meewerken.’’ Er is niet alleen de te korte afstand tot woningen; Raedthuys denkt aan molens van 210 meter hoog van elk 4 MW. ,,We hebben gezegd: ga eerst maar eens praten met het bewonersplatform en vervolgens de gehele bevolking. Over hoogte van de windmolens kun je discussiëren, maar de afstand tussen woningen ligt vast. De structuurvisie biedt geen onderhandelingsruimte, daar ga ik niet aan rommelen.’’

„Plan staat nog erg in de kinderschoenen”

Pim van Bussel van de Raedthuys Groep bevestigt het plan, dat volgens hem nog erg in de kinderschoenen staat. ,,Het is lastig om er nu op vooruit te lopen. We gaan eerst met de omwonenden inventariseren of en hoe we er samen uit kunnen komen.’’ Van Bussel geeft toe dat de hoop gevestigd is op een brede steun van de bewoners, zodat daarna de gemeente mogelijk op andere gedachten is te brengen. Dat betekent dat het energiebedrijf in de buidel moet tasten richting bewoners. Hoe diep, daar loopt Van Bussel niet op vooruit. Maar de aankoop van woningen kan er onderdeel van uitmaken, erkent hij. Wachten op de Duitsers lijkt een te langdurig proces. ,,De subsidie van de overheid daalt jaarlijks’’, verklaart Van Bussel de haast die Raedthuys heeft.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu