Geen tiny houses en zonnepark op zandwinplas in Amerika, wel heideveld en een mtb-route

Geen zonnepark op het water en geen tiny houses. Wel een heideveld en een mountainbikeroute. Het inrichtingsplan voor de zandwinplas in Amerika, gemeente Noordenveld, is flink gewijzigd.

Het plan voor de uitbreiding (links) en inrichting van de zandwinplas in Amerika (Noordenveld).

Het plan voor de uitbreiding (links) en inrichting van de zandwinplas in Amerika (Noordenveld). Foto K3Delta

Eigenaar 3KDelta wil de zandwinning in Amerika fors uitbreiden met 30 hectare, omdat uit de bestaande zandwinplas bijna geen zand meer gewonnen kan worden. De nieuwe zandwinning - op de grens van Drenthe en Groningen - ter grootte van dertig voetbalvelden, moet ten noordwesten van de bestaande plas komen.

Behalve met een zandwinningsplan moet 3kDelta ook met plannen komen om de oude en de nieuwe waterplas her in te richten. Daarvoor waren onder meer een zonnepark op het water bedacht en tiny houses op een eiland, wandelroutes en de aanleg van een moerasgebied. Die plannen vielen niet bij iedereen in goede aarde.

Geluisterd naar omwonenden

De plannenmakers van 3KDelta hebben geluisterd naar omwonenden. Die zien een drijvend zonnepark op de oude zandwinplas in Amerika niet zitten. Misschien dat in de toekomst in de nieuwe afgraving alsnog een zonnepark wordt aangelegd. Ook de tiny houses op de twee eilanden in de zandwinplas zijn geschrapt. Ze zijn slecht bereikbaar bij calamiteiten, vindt de gemeente Noordenveld.

Op de eilanden worden straks zandwanden voor oeverzwaluwen aangelegd en daar kunnen ook andere vogels rustig verblijven. Het herinrichtingsplan rondom de zandwinning voorziet in 10 hectare nieuwe natuur. In overleg met Natuurmonumenten is besloten om aan de zuidkant van het nieuwe gedeelte geen rietmoerasgebied aan te leggen, maar een heideveld met vennen en struiken. Dat sluit aan op het naastgelegen natuurgebiedje en geeft met name de adder meer leefruimte.

Geen bossen, maar houtwallen

De bossen ten westen van de uitbreiding van de zandwinning zijn vervallen. Omwonenden vinden dat die het open karakter van het gebied aantasten en willen dat het landbouwgrond blijft. Ter compensatie komen er houtwallen tussen de percelen.

Rondom de zandwinningsplan komt een mountainbikeroute, die mogelijk fietsheuvels krijgt als bij de oude zandwinning Gasselterveld in de Staatsbossen van Gieten/Gasselte.

Verkeer weren

Bewoners zetten nog wel vraagtekens bij de verkeersafwikkeling bij de plas. In de zomermaanden is het een geliefde plek om te zwemmen en zonnebaden. 3KDelta wil daarom maatregelen treffen om gemotoriseerd verkeer bij de zandwinning te weren.

De aangepaste plannen licht 3KDelta 25 november toe tijdens een videogesprek voor belanghebbenden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu